Muhammed’in (s.a.v) Doğumuyla Meydana Gelen Hadiseler

– Muhammed (s.a.v) doğduğu gece Kabe’de bulunan putlar yüz üstü yere yıkıldı.

– Medayin şehrindeki İran Kisrasının sarayının on dördüncü kulesi (burcu) yıkıldı.

– Yine o gece mecusilerin (ateşe tapanların) bin seneden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları aniden sönüverdi. O ateşin söndüğü tarihi not ettiler. Kisranın sarayından burçların yıkıldığı geceye isabet ediyordu.

– O zaman insanların mukaddes saydıkları Save gölü yine o gece bir anda suyu çekilip, kuruyuverdi.

– Şam etrafında bin yıldan beri suyu akmayan ve kurumuş olan semave nehri vadisi o gece su ile dolup taşarak akmaya başladı.

– Muhammed (s.a.v) doğduğu geceden itibaren şeytan artık Kureyş kahinlerine hadiselerden haber veremez oldu. Kehanet sona erdi.

– Muhammed (s.a.v) doğduğu gece ve daha sonra o zamana kadar görülmemiş bu hadiselerden başka bir çok hadiseler vuku bulmuş olup, son Peygamber Muhammed (s.a.v) doğduğuna işaret olmuştur.

SENİN YORUMUN BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ... LÜTFEN YORUM YAPINIZ.