Nazar Duası – Nazara Karşı Tesirli Dua

Nazar Duası Ne Gibi Durumlarda Okunmalı

Nazar duası adından da anlaşılacağı üzere, nazardan etkilenmiş olabilecek kişilere okunabilir. Bu sayede nazardan korunulduğuna inanılmaktadır. Bilindiği üzere bazı düşüncelerde, nazardan korunmak adına mavi cam gözler kullanılmaktadır. Bu cam gözler nazar değmesi muhtemel kişilerin yakınlarında bulundurulmaktadır. Bazen bir çatal iğneye sabitlenmiş ufak nazar boncuklarını görürüz çocukların elbiseleri üzerlerinde, bu boncuğun nazara karşı koruma yaptığı düşünülmektedir. Hatta bazı insanların şu söylemlerini duymuşsunuzdur. ” Nasıl bir gözü var ise bir baktı, nazar boncuğu çatladı”. Tabi boncuktan ziyade asıl nazarlardan korunmanın temel ilacı dualardır. Eğer dini kitabımız olan Kuran-ı Kerim’e Nazar duası adı altında bir dua girmiş ise, bu nazar diye bir olayı gerçekten var olduğunu ve ancak dualar sayesinde korunma alınabileceği belirtilmiştir. Kalem süresinin 51. ve 52. süresi nazar süresi olarak okunmaktadır.

Nazar Duasının Okunuşu

Uîzükümâ bikelimâtillâhittâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.

Nazar Duası Arapça

ا ُ عِيذ ُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التاَّ مَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَا ن ٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْن ٍ لآمَّةٍ

Nazar Duasının Anlamı

İkinizi de (Hasan ve Hüseyin r.a.) bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden kötü gözden (göz değmesinden) Allâhü Teâlanın kelimât-ı tâmmesine (noksansız kelimelerine) sığındırırım.

Peygamber Efendimiz torunları olan Hz Hasan ve Hz Hüseyin efendilerimize nazar değmesin diye bu duayı okurdu.

Ayrıca Peygamber Efendimiz aşağıda ki duayı belirterek, göz değmesine karşı birbirinize okunacak dua adı altında şu ayeti kerimeyi  söylemiştir.

MâşâAllah, Bârekallah, La havle ve la kuvvete illa billah

Nazar Duası Hasan Basrî Hazretleri (Kalem Sûresi, 51-52)

Okunuşu “Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”
Türkçesi “Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..”

Nazar Duası Dinle


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

2 Yorumlar
  1. Efe EKİNCİ Yorumunda diyor ki;

    Milyarlar insan içinden hiç kimse kalmasa bir tek sen kalsan yinede mümince yaşamanın örneğini ortaya koymak zorundasın…

  2. Berke TORUN Yorumunda diyor ki;

    Agziniza yureginize saglik rabbim uyananlardan eylesin bizleri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com