Sıdk (Doğruluk)

Sıdk, pek doğru, hiçbir zaman yalan söylemeyen, işinde ve sözünde doğru olan demektir. “Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır.” “Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve...

Bir Şiir

Zülümler sığmazken bile sözlere Yaşlar akıyordu o masun yüzlere Ümitler bitince hemen bizlere Amine hatundan gelişin varya Babanı görmedin birgün başında Ne sırlar gizliydi kalem kaşında Annende göçünce altı yaşında Sokakta...

Hz. Muhammed’ in Bi’seti (Peygamberliği)

Muhammed (s.a.v) 39 yaşında iken sadık rüyalar görmeye başladı. Rüyasında ne görürse aynen çıkardı. Bu hal 6 ay devam etti. Vahiy gelmesi yaklaşınca "Ya...

Peygamberimiz’in (s.a.v) Evliliği

Muhammed (s.a.v) ilk evliliğini 25 yaşında iken Hz Hatice ile yapmıştır. Hz. Hatice evlilik hayatı boyunca Muhammed (s.a.v) daima hizmet edip yardımcısı oldu. Muhammed (s.a.v)...

Peygamberimiz’in (s.a.v) Gençliği

Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed (s.a.v) daha gençliği sırasında Mekke halkı arasında diğerlerinden farklı olarak çok sevilmiştir. Güzel ahlakı, insanlara görülmemiş bir...

Peygamber Efendimi’in (s.a.v) çocukluğu

Peygamberimiz (s.a.v) doğduktan sonra üç gün kadar annesi Amine tarafından emzirildi. Sonrada Ebu Lehebin cariyesi süveybe hatun bir müddet emzirdi. O zaman Mekke halkının...

Muhammed’in (s.a.v) Doğumuyla Meydana Gelen Hadiseler

- Muhammed (s.a.v) doğduğu gece Kabe’de bulunan putlar yüz üstü yere yıkıldı. - Medayin şehrindeki İran Kisrasının sarayının on dördüncü kulesi (burcu) yıkıldı. - Yine o...

Mevlid Kandili

Allah Teala bütün peygamberlerine ismi ile hitap ettiği halde, Ona Habibim (sevgilim) diyerek hitap etmiştir. Allah Teala bir hadisi kudsi de:                                                               "Sen olmasaydın, sen...

KADIN VE Hz. PEYGAMBER

Kadın, insanlık âleminin ana unsurudur. İnsan neslinin devamı onun varlığına bağlanmıştır. Bu sebeple kadın, olmazsa olmaz varlıktır. Allah’ın eşsiz kudretiyle anasız ve babasız olarak...

Hilim ve Rıfk

Hz. Aişe (r.anha) Resülullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Allah (c.c) (yarattıklarına karşı) şefkatlidir. Bütün işlerde yumuşak davranmayı sever.”   Abdullah oğlu Cerir (r.a) Resülullah’ın (s.a.v) şöyle...

İlginize