Hizmet ile ilgili Allah (c.c) Dostlarından Sözler

Ariflerden bir zat “Bir kimse bütün ömrünce fütüvvet ehlinden bir kişiye bir gün hizmet etse bu hizmetin bereketi ve feyzi ona yeter. Tüm ömrünü...

Haramlar ve Helaller

Hazret-i Allah'ın Kur'an-ı Kerim de, Resülullah  Efendimizin (s.a.v) Hadis-i Şeriflerin de kati bir emirle yenilip-içilmesini, yapılmasını ve kullanılmasını yasakladıkları şeylere haram denir. Allah Teala Rahmet...

Allah Korkusunun Yedi Alameti

Birinci alamet dilde belirir: Allah korkusu taşıyan kul dilini yalandan, dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor. Bunlar yerine onu zikirle, Kur’an okumakla ve ilmi...

HAVF VE RECA = Korku ve Ümit

Hakk Celle ve A’la Hazretleri Ayet-i Kerimelerinde: “Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz Müslüman olmaktan başka bir sıfatla can vermeyin.”    “Benden...

Gıybet ve Dilin Afetleri

"Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir,...

NASİH-MENSUH AYETLERİ HANGİLERİDİR

Kur’an-ı Kerimde mensuh ayetlerin sayısı üzerinde tam bir ittifak hâsıl olmamıştır. Bunların sayısı 200’e çıkaranlar olduğu gibi 5’e indirenlerde olmuştur. Hatta neshi reddeden âlimlerde...

Kıraat nedir, İmamları kimlerdir?

Kıraat nedir, İmamları kimlerdir? Kıraat: Kelime üzerinde Med, kasr, hareke, sükün, nokta ve i’rab bakımından olan değişikliğe kıraat denir. Peygamber (s.a.v): “Kur’an yedi harf üzerine nazil...

Rakamların dilinden kısaca Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim de:   Süre sayısı:                        114 Ayet sayısı:                      6666 Bu ayetlerin:                    1000 tanesi Emir, 1000 tanesi Nehy, 1000 tanesi Müjde, 1000 tanesi Azab, 1000 tanesi Haber, 1000 tanesi Misal, 500 tanesi Ahkam, 100 tanesi...

Sünnetin Yaşantıdaki Yeri

“De ki: Eğer siz hakikaten Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah’ta sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın.”    Bil ki, kulun Allah’ı ve Resulünü sevmesi, onlara...

Allah İçin Sadaka ve Borç Vermek

Cafer b. Muhammed babasından o da dedesinden Hz. Ali’nin (r.a) anlattığı şu olayı naklediyor: Hz. Ali (r.a), Resûlullah’ın (s.a.v) yanından ayrıldıktan sonra evine, Hz. Fatıma’nın...

İlginize