Rüyada ada görmek

ADA: Rüyada kayalık bir adada olduğunu görmek yalnızlığa yorumlanır.Eğer rüyanızda yeşillik bir ada gördüyseniz bu bol nimete berekete yorumlanır. Rüyada insanların yaşadığı bir ada...

Üç Aylar

Canab-ı Hak, mekanlar içinde mukaddes mekanlar, zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. Zamanlar içinde yarattığı mukaddes zamanlardan birisi de: Müslümanlarca bilinen "Receb, Şaban ve...

Sıla-i Rahim Nedir Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalı

İslam’ın çokça ehemmiyet verdiği hususlardan biri de “Sıla-i Rahm”dir. Yani akrabalar, yakınlar arasındaki münasebet.. Bunun iyi olması, karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşma esasına dayanması...

GAVS-I A’ZAM SEYYİD ABDÜLHAKİM (K.S)

Gavs hazretleri. (Seyyid Abdülhakim) (k.s) Büyük Mürşit. Seyyid Muhammed'in oğludur. Seyyid Muhammed, Hazret'in (Muhammed Diyauddin (k.s) halifelerindendi. Ancak üstatlarına: "Efendim, siz hayatta iken ben...

İhlas Nedir tarifi Nasıl Yapılmalı

Genel Tarifi: Yapılan her türlü amelin başka hiçbir gaye güdülmeden, Cennet ümidi veya cehennem korkusu veya herhangi bir dünya ve ahiret menfaati gözetilmeden, riya katılmadan...

Cuma Gününün Fazileti

Ebu Nasr el-Vâsıkî anlatıyor: Ebu Zerr’den Ebu Bekir’i Sıddık’ın (r.a) anlattığı şu hikayeyi işittim: Bir bedevi Hz. Resûlullah’ın (s.a.v) yanına geldi ve: “Bana söyle dediğiniz...

Kabir Ziyareti Adabı

Kabir ziyareti, ölümü tefekkür ve kabrin içindekine dua için yapılır. Ancak, ziyaret edilen kimse bir peygamber veya veli ise, onların ruhlarından manen istifade ve...

Kıssadan Hisse – Kıymetli Dua

Fatih Sultan Mehmed han İstanbulu fethettıği zaman, hocası Akşemseddin Hazretlerine, Cuma namazını Ayasofya ‘da kılmak istediğini ve hocasına kendisinin imam olmasını söyler. Ayasofya’yı cami yapmak...

Regaip Kandili – Regaip Kandili Nedir

Regaip Kandili üç Aylar’ın müjdecisidir.  Receb ayının Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan ilk gecesidir. Regâib, arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden türemiştir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir...

Zekatta Nisab (Ölçü)

Havâic-i asliyesinden (zarurî ihtiyaçlarından) ve borcundan fazla 96 gr. (bazı kavilde 80 gr.) altını veya bu kıymette parası veya malı veya tahsili kaabil alacağı...

İlginize