Tarama Kategorisi

Fıkıh

Beraat Kandili

Şâban ayının on beşinci gecesi Beraat gecesidir. Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır. Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve…

Regaip Kandili

"Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.  O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir."  Regaib Nedir? Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğabe"…

Recep Ayı Orucu

Abbad ibnu Hanif anlatıyor: “Said İbnu Cübeyr’e (r.a) Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbnu Abbas’ı (r.a) dinledim, şöyle demişti: “Resulullah (s.a.v) Efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba…

Recep Ayının Fazileti

Receb, tazim ve saygı anlamına gelir, îslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Öyle ki, bu ayda bir kimse babasının katiline rastlasa bile başını kaldırıp kaşına bakmazdı.…

Tahiyyetü’l Mescid Namazı Ayrıntılı

Tahiyyetü'l-Mescid: Bu, bir müstahab namazdır. Şöyle ki: Bir mescide sadece ziyaret için veya öğretmek ve öğrenmek gibi bir maksad için giren kimse, orada nafile olarak iki rekât namaz kılar. Bir mescide bir günde birkaç defa bu şekilde…

Kıssadan Hisse (Edeb ve Terbiye)

Bazı arifler demişlerdir ki: "Her kim bir şeyhten edep öğrenmezse o, Hakk Teala’nın sözünün ve Peygamber’in (s.a.v) sözünün edebini kendiliğinden öğrenemez. Çünkü farz olan ilim -Marifetullah- ilmidir. Bu ilim ise herkesin tek başına…

Muhabbet

Feyzin artmasına başlıca sebeptir. Bir müritte bu şey ne kadar çok olursa feyzinde o kadar artacağından hiç şüphe yoktur. Feyz alabilmenin birinci unsuru mürşide muhabbettir. Ancak bu muhabbetin sun’i ve tekellüfsüz yani gösteriş veya…

Rızık

Muaz b. Cebel’den (r.a) bir rivayette, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Allah (c.c) şöyle der: ‘Ey Adem oğlu! Günah işlediğin zaman benden utan; zira ben o (amellerin hesabının sorulacağı) büyük arz günü sana azap etmekten haya…

İtidal ve itidal’li Olmak Nedir

“Ta, Ha, Ey muhammed! Kur'an-ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik.” Ta,Ha harfleri, -en iyisini Allah bilir- benzerleri gibi heca (mukatta) harfleridir. Esma-i Hüsna'dan (Allah'ın güzel isimlerinden) Kasem (yemin) olduğu da…