Mürşit Ziyareti

İlk önce mürşidi kâmil ziyareti Allah (c.c) rızası için olmalıdır. Niyetin usulünce yapılması: Bu yolculuktan menfaatimizin çok olması için niyetimizi düzgün yapmalıyız. İnsanların ve cinlerin dünyaya...

Mürşide Varmadan Olmaz

Bir Kamil Mürşide Varmadan Olmaz Gel ey kardaş Hakk’ ı bulayım dersen, Bir kâmil Mürşid’ e varmazsan olmaz. Resûlun cemalin göreyim dersen , Bir kâmil Mürşid’ e varmazsan...

Allah Dostlarını Ziyaret

NİÇİN YOLA ÇIKACAĞIZ VE KİMİ ZİYARET EDECEĞİZ? Hedefsiz Yolculuk Hayır Getirmez Bir Müslümanın, hiçbir niyeti ve güzel hedefi olmadan başı boş dolaşması, diyar diyar gezmesi, nefsinin...

Niyet

Gavs-ı Sani Hazretleri (Seyyid Abdülbaki) (k.s): "Biz bir amel yapacağımız zaman önce niyetimizi düzeltiriz, sonra o ameli yaparız." buyurmuştur. Bir mürşit böyle tedbir alırsa, bizim...

Edeb ve Adablar

Edep, en genel manasıyla, sevilen şey, övülmeye layık iş, nefsi gerektiği biçimde terbiye ederek güzel ahlakla süslemek, güzelleştirmektir. Edebin Rabbani Alimler tarafından yapılan tarifi ise,...

Melekler İmrenir

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), Allah (c.c) sevgisinden konuşulan, dinden bahsedilen yerlere meleklerin de imrendiğini şöyle bildiriyor: Allah’ü Teâlâ’nın yeryüzünde gezen melekleri vardır. Dinden bahsedilen bir topluluk...

İslam ve Gençlik

Yüce Allah insanı her bakımdan diğer canlılardan üstün kılmış, kâinatın en seçkin ve şerefi varlığı olarak yaratmıştır. İnsanın en verimli olduğu dönem ise gençlik...

16.Nahl Suresi

Nahl sûresi 128 (yüzyirmisekiz) âyet olup, son üç âyeti Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. 68.âyette balarısından söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim...

Mürşidin Allah’ı Kullarına Sevdirmesi

Mürşid, müridi, manevi kötülük ve kirlerden temizleme yoluna sevk edip terbiye etmektedir. Nefis, çirkin sıfat ve huylardan temizlenince; kalp aynası parlar, içinde ilahi azamet...

Kıssadan Hisse (Edeb ve Terbiye)

Bazı arifler demişlerdir ki: "Her kim bir şeyhten edep öğrenmezse o, Hakk Teala’nın sözünün ve Peygamber’in (s.a.v) sözünün edebini kendiliğinden öğrenemez. Çünkü farz olan ilim...

İlginize