Tarama Kategorisi

Tasavvuf

Müridin mürşid ile konuşacağı zaman, evvelâ usûlü veçhile izin istemesi ve huzurunda hoşa gitmeyecek şeylerden sakınması, sesini gayet yavaş ve hafif olarak çıkartması, yüksek sesle katiyen konuşmaması gerekir. Hattâ köle ve uşakların efendilerinin huzurunda konuştukları gibi konuşa. Tekellümde…
Daha fazla oku...
Râbıta edebi, mürşidin ruhaniyetine ve onun hemen iki gözü arasına teveccüh etmektir. Çünkü, "Onun hayal hazinesi iki gözünün arasıdır." demişlerdir. Buradan şeyhinin ruhàniyetine nazar etmektir. Orası menba-ı feyizdir (feyiz kaynağıdır). Mürit bu suretle tazarru ve niyaz ile tevessül ettiği halde,…
Daha fazla oku...
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com