Mürşidin Allah’ı Kullarına Sevdirmesi

Mürşid, müridi, manevi kötülük ve kirlerden temizleme yoluna sevk edip terbiye etmektedir. Nefis, çirkin sıfat ve huylardan temizlenince; kalp aynası parlar, içinde ilahi azamet...

Kıssadan Hisse (Edeb ve Terbiye)

Bazı arifler demişlerdir ki: "Her kim bir şeyhten edep öğrenmezse o, Hakk Teala’nın sözünün ve Peygamber’in (s.a.v) sözünün edebini kendiliğinden öğrenemez. Çünkü farz olan ilim...

Mürşidin Mürid Üzerindeki Hakları

Ayet-i Kerimede Cenab-ı Hakk (c.c): “Sana biat edenler, ancak Allah’a biat ediyorlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerendedir. Kim ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur....

İhlas, Feyiz Almak İçin Kalbi Hazırlama

İhlâs-ı mürid şol keyfiyette olmalıdır: Mürşidi Rasûlullah’in (s.a.v) nâibi, vekili, halifesi ve zillullah (gölgesi) fil-àlem olduğunu bilip; mürşid kendisini reddederse, Allah-u Teàlâ ve Resûlünün...

Mürşidine Hizmet Edebi

Bu hizmet ya beden veya mal ile olur. Beden ile hizmet odur ki, mürşide hizmet Rasûlullah’a (s.a.v) ve belki Allah Celle ve A'lâ'ya râcî...

Mürşid ile Konuşma Edebi

Müridin mürşid ile konuşacağı zaman, evvelâ usûlü veçhile izin istemesi ve huzurunda hoşa gitmeyecek şeylerden sakınması, sesini gayet yavaş ve hafif olarak çıkartması, yüksek...

Mürşid ile Huzurda Bulunma Edebi

Feyzin gelişi bunu bağlıdır. Bu da iki kısımdır; biri zàhiren, biri de bâtınendir. Bihasebiz-zàhir huzur edebi odur ki: Mürit, mürşidinin yüzüne bakmayarak, huzurunda boynunu büküp...

Tasavvuf’ ta Niyet Edebi

Niyet, dinin usullerinden büyük bir asıldır. Bütün ibadetlerin kökü mesâbesindedir. “Ameller niyetlere göredir.” hadis-i şerifi kuvvetli bir delildir. Amellerin makbul olması için niyet şarttır. Nitekim;...

Rabıta Edebi

Râbıta edebi, mürşidin ruhaniyetine ve onun hemen iki gözü arasına teveccüh etmektir. Çünkü, "Onun hayal hazinesi iki gözünün arasıdır." demişlerdir. Buradan şeyhinin ruhàniyetine nazar...

Mürşid’ e İtikat

Öncelikle Mürşid, Mürşidi kamil ve Mürid kimdir? Kısaca bunları açıklayalım. Mürşid, İrşâd eden, doğru yolu gösteren rehber zât. İyi bir Müslüman olmaları için, insanları terbiye...

İlginize