Tarama Kategorisi

Tasavvuf

Bazı arifler demişlerdir ki: "Her kim bir şeyhten edep öğrenmezse o, Hakk Teala’nın sözünün ve Peygamber’in (s.a.v) sözünün edebini kendiliğinden öğrenemez. Çünkü farz olan ilim -Marifetullah- ilmidir. Bu ilim ise herkesin tek başına öğreneceği bir ilim değildir. Ancak bir mürşidi kamilin…
Daha fazla oku...
Bu hizmet ya beden veya mal ile olur. Beden ile hizmet odur ki, mürşide hizmet Rasûlullah’a (s.a.v) ve belki Allah Celle ve A'lâ'ya râcî (dönme) olduğuna itikat edip, o hizmeti kendisine Cenâb-ı Hak'tan bir nimet bilmeli; ve bu tevfîka mazhar ve o hizmete tahsis kılındığına memnun ve müteşekkir…
Daha fazla oku...
Niyet, dinin usullerinden büyük bir asıldır. Bütün ibadetlerin kökü mesâbesindedir.“Ameller niyetlere göredir.” hadis-i şerifi kuvvetli bir delildir. Amellerin makbul olması için niyet şarttır. Nitekim; “Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.” hadis-i şerifi de bunu pek güzel izah etmektedir. Ve…
Daha fazla oku...
Bu hicret, bir vatandan diğerine göçmek değil, kötü ahlaktan ve haramlardan vazgeçmek şeklinde olmaktadır. Bizden istenen ve her zaman devam eden hicret budur. Bu hicretin aslı, vatanı değil, kötü sıfatı değiştirmektir. Bunu başaran kimse; gafletten zikre, cehaletten ilme, sertlikten hilme,…
Daha fazla oku...
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com