Al-i İmran Suresi Hakkında Bilgi

Al-i İmran Suresi Suresi; Kur’an-ı Kerim de yer alan en uzun 7 sureden bir tanesidir. 33. Ayetinde geçmekte olan İmran ailesinden adını almıştır. Al-i...

Cum’a Suresi Hakkında Bilgi

Cum’a Suresi Mushaftaki sıralamada 62. sırada bulunan suredir. Surenin 9. ayetinde, Cuma namazının tüm Müslümanlara farz olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle de sure ismini buradan...

İnsan Suresi Hakkında Bilgi

İnsan Suresi, 31 ayetten oluşmuş olup Kur’an-ı Kerim’in 76. Suresidir. İnsanın yaratılışını anlatan bölümlerin yer alması ve ilk ayetinde de ‘insan’ ifadesi geçmesinden dolayı...

Beled Suresi Hakkında Bilgi

Beled Suresi; Kaf Suresinden sonra Mekke’de indirilmiştir. Beled Suresi 20 ayettir. İlk ayette geçen şehir anlamına gelen beled kelimesinden adını almaktadır. Beled suresinde insanın...

Hac Suresi Hakkında Bilgi

Hac Suresi, Hac ibadetine dair bir takım konulara yer verdiğinden dolayı bu ad verilmiştir. İçerisinde 78 tane ayet buluna Hac suresi, Kur’an-ı Kerim’de 22....

Alak Suresi Hakkında Bilgi

Alak Suresi; 19 ayetten oluşmaktadır. Mekke’de indirilen Alak Suresi adını ikinci ayetinde geçen alak kelimesinden almaktadır. Alak kelimesi asılıp tutulan anlamına gelmektedir. İkra kelimesi...

Fatır Suresi

Fatır Suresi Nedir? Fatır suresi, Mekke’de nazil olmuş ve kırk beş Ayet-i Kerimeden oluşmaktadır. Fatır suresinin ilk Ayet-i Kerimesinde geçen ve yaratıcı anlamı olan “Fâtır”...

Yunus Suresi 

Yunus suresi, 109 ayettir. 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır. Sure, adını ayrıntıları Saffat Suresi 139-148. ayetlerinde...

Hüvallahüllezi Suresi

Hüvallahüllezi Suresi Hakkında Bilgi Bu sure Allahü Teala’nın varlığının Müslümanlar arasında daha çok pekiştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Surede Allahü Teala’nın tek olduğundan ve ondan...

Hümeze Suresi

Hümeze Suresi Hakkında Bilgi Hümeze suresi Mekke döneminde indirilmiş olan surelerden bir tanesidir. 9. Ayettir. Hümeze kelimesi insanları çekiştiren, arkasından konuşan ve ayıplayan kişi anlamına...

İlginize