Müddessir Suresi Hakkında Bilgi

Müddessir Suresi, kelime anlamı aynı Müzzemmil de olduğu gibi ‘örtünen’ demektir ve sure adını bu ifadeden almıştır. Ayrıca Müzzemmil suresiyle bazı ortak yönleri de...

Gaşiye Suresi

Gaşiye Suresi Hakkında Bilgi Gaşiye Suresi; Kuran-ı Kerim’in 88. Suresi olarak bilinmektedir. Sure içerisinde kıyamet ve ahiret gününe ait bilgiler verilmektedir. Gaşiye Suresinin Okunuşu Gaşiye suresinin okunuşu...

Zilzal Suresi Hakkında Bilgi

Zilzal Suresi, kelime anlamı deprem olan ‘Zilzal’ ifadesinden adını almıştır. Kıyamet günü yeryüzünün şiddetle sarsılacağından bahsedilen sure, ‘Zelzele’ adıyla da bilinmektedir. Medine’de nazil olan...

Yunus Suresi 

Yunus suresi, 109 ayettir. 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır. Sure, adını ayrıntıları Saffat Suresi 139-148. ayetlerinde...

Bakara Suresi

Bakara Suresi Hakkında Bilgi Bakara suresi; Kuran-ı Kerim’in 2. Suresi olarak yer almaktadır. Hicretten sonra Medine’de zikredilen ilk sure olarak bilinmektedir. Kuran-ı Kerim’de bulunan en...

Zariyat Suresi Hakkında Bilgi

Zariyat Suresi, ismini ilk ayette de geçtiği üzere ‘Zariyat’ (tozu toprağı savuran rüzgar) ifadesinden almaktadır. Kur’an-ı Kerim’in 51. Suresi olan Zariyat, 60 ayetten oluşmakta...

Vakıa Suresi Hakkında Bilgi

Vakıa Suresi, Mekke’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in 56. Suresi olan Vakıa, 96 ayetten oluşmaktadır. Vakıa kelime anlamı olarak ‘olay’, ‘hadise’ gibi manalara gelir. İnsanların amel...

Neml Suresi 

Neml suresi, Mekke döneminde nâzil olmuştur. 93 âyettir. 18. âyetinde Hz. Süleyman’ın ordusuna yol veren karıncaların (neml) zikri geçtiğinden sûreye bu ad verilmiştir. Neml Suresinin...

Nahl Suresi Hakkında Bilgi

Nahl Suresi, Yüce Allah’ın hikmetinin bir arıda tecelli etmesinden bahsedildiğinden dolayı bal arısı anlamına gelen ‘Nahl’ ismi verilmiştir. Kur’n-ı Kerim’in 16. Suresi olup 128...

Muhammed Suresi Hakkında Bilgi

Muhammed Suresi, Peygamber Efendimizin mübarek isminin 2. Ayette geçmesi nedeniyle bu ismi almıştır. Ayrıca bir diğer adı da ‘’Kıtal Suresi’dir.’’ Bazı ayetlerinde müminlere harp...

İlginize