Nûr Suresi Hakkında Bilgi

Nûr suresi, medine döneminde inmiş olup 64 ayetten oluşmaktadır. Aile ve toplumsal yaşamla ilgili bazı kaideler anlatmakta ve adını otuzbeşinci Ayetteki “Allah göklerin ve...

Nûh Suresi Hakkında Bilgi

Nûh suresi, 28 ayetten oluşmaktadır ve Mekke’de indirilmiştir. Hz Nûh’un gönderilmiş olduğu milleti imana davet edişi fakat onların bu davete uymamasını konu alır. Hz Nûh’un...

Necm Suresi Hakkında Bilgi

Necm Suresi, ‘yıldız’ anlamına gelen ve ilk surede bahsedilen ‘Necm’ ifadesinden adını almıştır. 62 ayetten oluşmuş olup Mekke’de indirilmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in 53. Suresidir. Kur’an-ı...

Naziat Suresi

Naziat Suresi Hakkında Bilgi Naziat Suresi Kur’ân-ı kerimin 79. Suresidir. Sure kıyameti ve kıyameti inkâr edenlerin dirilmesi, Allahü Teâlâ’nın herkesi tekrardan diriltmeye kadir olduğu belirtilmektedir. Naziat...

Mutaffifin Suresi Hakkında Bilgi

Mutaffifin Suresi, kelime anlamı olarak ‘ölçü ve tartıda hile yapanlar’ manasına gelen ‘mutaffifin’ ifadesi, bu sureye adını vermiştir. Suresinin ilk ayetinde de bu konudan...

Maide Suresi Hakkında Bilgi

Maide Suresi, kelime manası olarak ‘sofra’ anlamına Maide ifadesi, 112. ve 114. Ayetlerde geçen sofra bahsinden dolayı sureye ismini vermiştir. Söz konusu mevzu, Hz....

Saffat Suresi Hakkında Bilgi

Saffat Suresi, kelime manası ‘’sıra sıra duranlar’’ olan ‘saffat’ ifadesinden ismini almıştır. 1. Ayette yer alan ‘Saflar halinde dizilenlere andolsun’’ ifadesiyle melekler işaret edilmiştir....

Sad Suresi Hakkında Bilgi

Sad Suresi, Arap alfabesindeki ‘Sad’ harfiyle başladığından dolayı bu ismi almıştır. Bu şekilde başlamasıyla ilgili olarak ‘Araplara meydan okuma ve Kur’an-ı Kerim’in icazını ispat’...

Rum Suresi

Rum Suresi Hakkında Bilgi Rum Suresi; Kur’ân-ı kerîmin 30. Sûresi olarak bilinmektedir. Sure içerisinde İranlılar ile yapılan savaş sonrasında rumların kaybetmesi fakat sonrasında rumların kazanacaklarını...

Nisâ Suresi Hakkında Bilgi

Nisâ suresine adını veren “Nisâ” Arapçada kadınlar anlamına gelmektedir. 176 ayettir ve Medine döneminde inmiştir. Kadınların sosyal ve yasal konumlarından bahsetmektedir. Nisâ Suresinin Arapça Okunuşu Nisâ...

İlginize