Karia Suresi Hakkında Bilgi

Karia suresi kıyamet gününü ve o gün olacakları anlatmaktadır. Karia kelimesinin anlamı kapıyı çalandır, kıyametin ne kadar yakın olduğu anlatılmıştır. Kıyamet günü ölülerin kabirlerinden...

Kasas Suresi Hakkında Bilgi

Kasas Suresi, ‘hikayeler, olaylar’ manasına gelen ve 25. Ayette geçen ‘Kasas’ kelimesinden adını almıştır. Kasas adını almasının bir diğer sebebi de Hz. Musa’nın (a.s)...

Kalem Suresi Hakkında Bilgi

Kalem Suresi, ismini 1. Ayette geçen ‘Kalem’ ifadesinden almıştır. Kalem suresi tefsir kaynaklarında ‘Nun Suresi’ olarak da bilinmektedir. Mekke’de nazil olan ilk surelerden birisi...

Kaf Suresi

Kaf Suresi Hakkında Bilgi Kaf Suresi; Kur’ân-ı kerîmin 50. Suresi olarak bilinmektedir. Allah’ın varlığı, varlığının delilleri, geçmişteki bazı kişilerin itiraz etmeleri ve isyanları, ölüm ve...

Hud Suresi Hakkında Bilgi

Hud Suresi, içeriğinde Hud Peygamber ve kavmi ile ilgili kıssaların yer almasından dolayı bu isimle anılmaktadır. Hud suresi aynı zamanda Salih Peygamberin kavmi Semud...

Rad Suresi Hakkında Bilgi

Rad Suresi, ismini 13. Ayette geçmekte olan bir ifadeden almaktadır. Söz konusu ayette Allah’ı tesbih ettiği anlatılan ve kelime anlamı olarak da ‘gök gürültüsü’...

A’la Suresi Hakkında Bilgi

A’la Suresi Allah’ın yüceliğinden bahsetmektedir. Allah2ın her şeyi düzenli ve planlı bir şekilde yarattığını, Allah’ın isimlerini anarak onu yüceltilmesi gerektiğine yer verilmektedir. Allah arınanın...

Haşr Suresi Hakkında Bilgi

Haşr Suresi, 2. Ayette yer alan ve ‘sürgün’ anlamına gelen ‘Haşr’ kelimesinden adını almıştır. İlgili ayette Beni Nadir Yahudilerinin sürgün edilmesi konusu anlatılmaktadır. Bu...

Duha Suresi Hakkında Bilgi

Duha Suresi, ilk ayette de yer alan ‘kuşluk vakti’ ifadesinden adını almıştır. Mekke’de nazil olan sure 11 ayetten oluşmuş olup Kur’an-ı Kerim’in 93. Suresidir....

Duhan Suresi

Adını surenin içinde geçen duhan kelimesinden alan ve duman anlamına gelen duhan suresi içeriğinde Kur’an’ın indiriliş ve müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının yaşadıkları azaplar,...

İlginize