Saç Ekimi Yaptırmak Günah Mı?

Saç ekimi yaptırmak günah mı konusunda din alimlerinin büyük çoğunluğu günah olduğunu söylerken bazıları ise duruma göre günah olmayacağını söyler.

Saça Saç Eklemek Günah Mı?

Saça saç eklemek günah mı konusunda günümüzdeki postişlerden bahsedilmektedir. Tüm din alimleri tarafından postiş günah görülmüştür. Hz. Muhammed döneminde Medineli bir kadın evlenir, bir süre sonra hastalanır ve saçları dökülür. Ailesi, kadına saç ekletmek ister. Dinen uygunluğunu Hz. Muhammed’e sorarlar. Müslim’den rivayet hadis şöyledir: “Saç takana ve taktırana Allah merhamet etmesin.”

Saç Ektirmek Caiz Mi Cübbeli Hoca

Saç ektirmek caiz mi Cübbeli hoca açısından caiz değildir. Hacanın bu kararı almasındaki dayanağı kişinin yaratılışını değiştirmemesi gerektiğidir. Nisa suresi 117-119’da: “Allah’tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah’ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. O şeytan ki: ‘Ya Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım, onları bir takım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.’ dedi. Her kim Allah’ın yerine şeytanı dost edinirse şüphesiz o besbelli bir ziyana girmiştir.” geçer.

Saç Ektirmek Caiz Mi Fatih Kalender

Saç ektirmek caiz mi Fatih Kalender hocaya göre caiz değildir. Nisa suresine ve hadislere göre caiz olmadığını açıklar.

Saç Ektirmek Günah Mı Nihat Hatipoğlu

Saç ektirmek günah mı Nihat Hatipoğlu hocaya göre kişi kendi saçını ektirirse günah değildir. Başka birinin saçını ektirirse günahtır. Hz. Muhammed zamanındaki olayı o dönemde saç ekletme usulünün hayvan kılı ya da başka insan kılı kullanılarak yapıldığından ve hijyen eksikliğinden ötürü sinek ve bit oluştuğundan yasaklandığını söyler. Günümüz yöntemleri hijyeniktir.

Saç Eklemek Caiz mi Günah mı?

Saç Eklemek Caiz mi Günah mı?
Saç Eklemek Caiz mi Günah mı?

Bir kadının saçına başka bir saç eklemesi (saç uzatma) caiz değildir.

Buhari (5937) ve Müslim (2122), İbn Ömer’den (Allah Ondan razı olsun) rivayet ettiklerine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Allah saç ekene lanet etsin. uzantıları ve ekleyenleri, dövmeleri yapanları ve yaptıranları.”

Müslim (2126), Cabir ibn ‘Abdullah’ın (Allah Ondan razı olsun) şöyle dediğini rivayet etti: Peygamber (Allah’ın nimetleri ve barışı onun üzerine olsun) kadınların başlarına bir şey bağlamalarını yasakladı.

Saça ip, kumaş ve benzeri şeyler tutturmak caiz midir?

Bu genel anlamdadır ve kafaya takılabilecek her şey için geçerlidir. Bundan dolayı bazı alimler, saça ip, kumaş ve benzerlerini bağlamanın haram olduğu görüşünde; Bazıları ise haram olanın ona saç bağlamak olduğu görüşündedir.

Nevevî, Müslim Şerh’inde şöyle demiştir: El-Kadı İyad dedi ki: Alimler bu konuda ihtilafa düştüler. Malik, Taberî ve âlimlerin çoğu veya çoğu, saç, yün ve kumaş olsun, herhangi bir şeyi bağlamanın haram olduğunu söylemişlerdir . Müslim’in rivayet ettiği Cabir hadisini, Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kadınların başlarına bir şey bağlamalarını yasakladığını delil olarak zikretmişlerdir.

Al-Layth ibn Sa’d dedi ki: Yasak özellikle saç eklemek için geçerlidir; yün, kumaş vb. yapıştırmada bir sakınca yoktur. Başkaları dedi ki: Bunların hepsi caizdir. Bu, Aişe’den rivayet edilmiştir, fakat ondan sahih bir rivayette nakledilmemiştir; Aksine ondan gelen sahih rivayet çoğunluğun görüşüne uygundur.

Saça renkli ipek bağlamak caiz midir?

El Kadı dedi ki:

“Renkli ipek ve benzeri saça benzemeyen iplerin bağlanmasında, saç ekleme başlığına girmediği ve saç eklemeyle aynı amaca hizmet etmediği için yasaklanmamıştır; daha ziyade güzelleştirme ve süsleme amacıyla yapılır. Hadislerde, saç ektirmenin büyük günah olduğu ve yapanın lanetli olduğu bildirilmiş; Haram bir şeye yardım edenin de, onu yapanla birlikte günah yükünden bir payı olduğunu, tıpkı itaate yardım edenin sevaptan bir payı olduğunu da gösterir.”

Yapay saçla saç eklemenin hükmü

Şeyh İbn Uthaymin (Allah ona rahmet etsin), saçın yapay saçla uzatılmasını yasaklayan bir fetva yayınladı.

Kendisine (Allah ona rahmet etsin) soruldu: Bu hadis ne kadar sahihtir ve bununla ne kastedilmektedir: Saç ektirene de, ektirene de Allah lanet etsin…”? Dökülen saçlardan (yani doğal saçlardan) yapılan saçlara mı yoksa liflerden ve diğer yapay malzemelerden üretilen saçlardan mı bahsediyor?

(Allah ona rahmet etsin) cevap verdi:

“Saç ektiren başka bir kadının kafasına ekleyen, ektiren de kendisine yapılmasını isteyendir. Başın saçına saç takmak (saç ekleme) haramdır; Peygamber (s.a.v.) bunu yapana lanet ettiği için gerçekten büyük bir günahtır.

Saça saçtan başka bir şey yapıştırmak konusunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Peygamber (s.a.v.) kadınların saçlarına herhangi bir şey yapıştırmalarını yasakladığı için, bunların caiz olmadığını, herhangi bir şey kelimesinin mana olarak genel olduğunu ve saç ve diğer şeyleri içerdiğini söylediler.

Buna göre, Allah Teâlâ’nın yarattığı saça benzeyen doğal saça yapay saç yapıştırmak caiz değildir; daha doğrusu bu hadise dahildir. Bu hadis, bunu yapana sert bir uyarı içermektedir, çünkü Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Saç ektirene de, ektirene de Allah lanet etsin.” Lanetlenmekten maksat dışlanmak ve Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmaktır. Alimler, Allah Teâlâ’nın lânete uğrama cezasına hükmettiği her günahın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir.” (Fetava Nur ‘ala ad-Darb)

Burada sorulan saç bağları, kafadaki saça karışan ve ona yapışmış gibi görünen saçları içeriyorsa, o zaman haram olan saç ekleme başlığına girer.

Ve Allah en iyisini bilir.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com