Kazalardan Korunmak İçin Okunacak Dua Hakkında Bilgi

Kazalardan korunmak için okunacak dua gün içerisinde karşılaşabileceğimiz insanların kötülüklerden korunmak, kötülükleri uzaklaştırmak için okuna dualardır. İnsan daraldığında, içi sıkıldığında bu duaları okursa ferahlığa erişir. Allahu Teâlâ kazadan, sıkıntıdan korunmak için edilen duaları geri çevirmez. Kazadan beladan korunma duası olarak nas ve felak surelerinin yanında farklı koruyucu dualarda okunabilir.

Kazalardan Korunmak İçin Okunacak Duaların Okunuşu

Kazalardan korunmak için okunacak duaların okunuşu şöyledir;

Felak Suresi;

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Kul, euzü birabbil felâk,

min şerri ma halak,

ve min şerri gasikin iza vakab,

ve min şerrin neffassâti fil ukad,

ve min şerri hâsidin iza hased.

Nas Suresi;

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Kul, euzü birabbin nâs,

melikin nâs,

ilâhin nâs,

min şerril vasvasil hannas,

elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,

minel cinneti ven nâs.

İhlas Suresi;

Bismillahirrahmanirrahîm.

1) Kul hüvellahü ehad

2) Allahüssamed

3) Lem yelid ve lem yuled

4) Ve lem yekün lehu küfüven ehad

Fatiha Suresi;

1- Bismillahirrahmanirrahim.

2- Elhamdü lillahi rabbil’alemin

3- Errahmanir’rahim

4- Maliki yevmiddin

5- İyyake na’budü ve iyyake neste’în

6- İhdinessıratel müstakim

7- Sıratellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin

Kazalardan  Korunmak İçin Okunacak Duaların Türkçe Anlamı

Kazalardan korunmak için okunacak duaların Türkçe anlamı şöyledir;

Felak Suresi;

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas Suresi;

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan.

İhlas Suresi;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O ‘na bir denk de olmadı.

Fatiha Suresi;

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

2- Hamd o âlemlerin Rabbi,

3- O Rahmân ve Rahim,

4- O, din gününün maliki Allah’ın.

5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.

6- Hidayet eyle bizi doğru yola,

7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Kazalardan Korunmak İçin Okunacak Dua Hakkında Rivayetler

Kazalardan korunmak için okunacak dua hakkında rivayetler şu şekildedir;

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle demiş : Her kim sabah akşam üçer kere “Bismillahillezi” duasını okursa kendisine yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez ve kendisine ansızın kaza bela gelmez.

(Tirmizi, İbn-i Mace)

Bismillahillezi duası :

“Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Şey’ün fil’ardı velâ fissemâi ve Hüvessemi’ul Aliym”

Akşamları üç kez okuyanın zarar görmeyeceği dua : Akşamları aşağıdaki duayı okuyan bütün korkulardan emniyet ve selamette olur.

“Eûzü bikekimâtillahittâmmâti min şerri mâ halak”

Cuma namazından sonra, yedi defa İhlas ve Muavizeteyn [ Felak ve Nas ] okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan ve kötü işlerden korur.) [İ. Sünni]

Ebû’d-Derdâ Hazretleri’ne, “Evin yandı” denildiği zaman; “Benim evim yan­maz.” dedi. “Zira ben Resûllullah’tan şu kelimeleri işittim. Bunları sabahleyin oku­yan akşama kadar musibetten emîn olur. Akşamleyin okuyana da sabah oluncaya kadar musibet gelmez.”

“Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbü’l -arşi’l-azim.lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azîm. Mâşâallahu kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekun, a’lemü ennellâhe alâ külli şey’in kadîr ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ilmen.ve ahsaa külli şey-in adede. Allahümme inni eûzubike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin. Ente âhizun binâsiyetiha. İnne rabbî ala sırâtın müstakîm.”

Tercümesi: “İlâhî, Rabbim sensin, senden başka ilâh yok. Sana güvenirim. Büyük arşın Rabbi sensin. Allah ne dilerse o olur. Binaenaleyh dilemediği şey olmaz. Kuvvet ve kudret Yüce ve Büyük Allah’ındır. Biliniz ki, Allah her şeye kudretlidir. Allah’ın ilmi her şeyi kaplar. İlâhî, ben nefsimin şerrin­den, her şirretin ve her hayvanın şerrinden sana sığınırım. Hepsinin nahiyesinden tutacak sensin. Muhakkak Rabbim doğru yolun sahibidir.”


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

4 Yorumlar
 1. Burhan Saadet Yorumunda diyor ki;

  Rabbim ebediyyen razı olsun değerli kardeşim

 2. Beyza FİLİZ Yorumunda diyor ki;

  Hocam annemi babamı sabah namazına nasıl uyandırırım? Bununla ilgili bir video gelir mi acaba?..🥺

 3. Elanur COŞKUN Yorumunda diyor ki;

  “İnsanlar uykudadır, ancak ölünce uyanırlar” Hz. Ali (ra) Allah razı olsun

 4. Akten Yasin Yorumunda diyor ki;

  şuanda hasta yataklarında şifa bekleyen bütün müslüman din kardeşlerimize ALLAH’dan şifa diliyorum.Benim babamda hasta sizdende dua istiyorum ALLAH rızası için.ALLAH’ın rahmeti üzerinize olsun ,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com