Tövbe Zamanı | Şimdi Değilse Ne Zaman Tevbe Edilir?

Tövbe zamanı için en uygun olan vakit, işlenen günahın hemen akabindeki vakittir.

Tövbe zamanı için en uygun olan vakit, işlenen günahın hemen akabindeki vakittir. Kul hata edebilir, gaflete düşüp günah işleyebilir, zira: “İnsan hata etmek ve unutmaktan mürekkep (toplanmış) tir.” Dolayısıyla insanın kusur edip günah işlemesi şaşılacak bir şey değildir. Çünkü haramlara yönelmek, nefsin arzularına meyletmek insanın tabiatında olan bir şeydir. Bu da insanı meleklerden ayıran özelliklerin başında gelir.

İslam Dini, insanın bu özelliğini dikkate alarak günahlardan korunmanın ve kurtulmanın yollarını göstermiştir . Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir Hadisi şerifinde:

İnsanoğlunun her biri günahkardır. Ancak günahkarların en hayırlısı (işlediği günahından pişman olup) tövbekar olandır.

buyurarak, bu hususa dikkat çekmiştir. Bu itibarla insanın günah işlemesi şaşılacak bir şey değildir, şaşılacak olan, günahtan sonra tövbe etmemek, manevi kirlerden temizlenmeye çalışmamaktır. Hata edip günah işleyen kimse manen zehirlenmiştir. Öyleyse, nasıl ki zehirlenen kimsenin hiç vakit kaybetmeden bir an önce midesini yıkatması gerekiyorsa, günah işleyen kimse de derhal tövbe ederek gönlünü arındırıp, manen temizlenmesi gerekir.

Ne Zaman Tövbe Edelim, Tövbenin Belirli Bir Zamanı Var Mı?

Hac, oruç gibi bazı ibadetlerin belirli bir ay ve zamanda yapılmasının şart olduğu gibi, tövbe etmek için böyle bir vakit ve zaman şartı yoktur. İnsan her zaman tövbe edebilir. Fakat tövbe için en uygun olan vakit, işlenen günahın hemen akabindeki vakittir.

lmam-ı Gazali‘ye göre; kişi yaptığının günah olduğunu anladığı an derhal pişmanlık duymalı ve onun tesirini iyi amel yaparak silmelidir. Aksi halde kötülükler kalbi istila eder ve bir daha izalesi mümkün olmayacak sonuçlar doğurabilir. Nitekim bir hadisi şerifte:

“Kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir leke belirir. Eğer o günahından tövbe edip uzaklaşırsa, kalbi günahlardan temizlenir. Eğer tövbe etmeyip günah işlemeye devam ederse, siyah leke artar ve kalbi kuşatır.”

buyurulmaktadır.

Tövbenin belirli bir zamanı yoktur” dedik, yani şimdi de tövbe edilir, sonra da… Gece de edilir gündüz de… Ama elbette bunun bir son sınırı vardır. Nitekim Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Kötü ameller işleyip de onlardan birine ölüm hazır olduğunda ‘ben tövbe ettim’ diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbeleri kabul değildir. (Nisa Suresi: 18. Ayet)

Tövbe Zamanı Nisâ Sûresi(4) 18. Ayet Arapça yazımı ve Türkçe okunuşu
Tövbe Zamanı Nisâ Sûresi(4) 18. Ayet Arapça yazımı ve Türkçe okunuşu

Günahlardan Arınma Duası

Tövbe Zamanı Dinle


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com