Hizmet ile ilgili Allah (c.c) Dostlarından Sözler

Ariflerden bir zat “Bir kimse bütün ömrünce fütüvvet ehlinden bir kişiye bir gün hizmet etse bu hizmetin bereketi ve feyzi ona yeter. Tüm ömrünü onlara hizmet uğrunda tüketenin hali nasıl olur varın kıyas edin.” demiştir.

Abdülkadir Geylani (k.s)  “Ey oğul Allah (c.c) dostlarının hizmetçisi ol. Zira dünyada, ahirette onlara hizmet eder. Onlar her ne zaman isterlerse Allah’u Teala’nın izni ile dünyadan da ahiretten de nasiplerini alırlar, size de dünyadan ve manen de ahiretten nasibinizi verirler.” buyurdu.

Ali Seyyidi (k.s) “Her kim dilerse ki Âlemlerin Rabbi olan Allah Teala kendisini korusun, her türlü afetten kendisini esirgesin, O’nun veli kullarına hizmette bulunsun. Ama sadakatle.” buyurdu.

Gavs-i Sani (k.s) “Vakıflarda hizmet edenlere merkad hariç çalıştığının aynısı veriliyor. Bu vakfın bir ucundan tutana, hizmet edene amelimizin yarısını vereceğiz. Siz hizmet edin, size himmet bize vacip olur.” buyurdular.

Gavs-i Sani (k.s) “Başkalarına hizmet etmek isteyenler, kendilerini ıslah etsinler. Çünkü nefsini ıslah eden kimse başkalarına fayda verebilir ve güzel şeyleri temsil edebilir. Sadati Kiram nefislerini ıslah edip güzel ahlakı
elde ettikleri için Allah yolunda insanlara büyük fayda vermişlerdir. En büyük hizmet güzel ahlaklı ve edepli bir insan olmaktır.”

Gavs-i Sani (k.s) “Bu hizmet esnasında, her türlü sitem, sıkıntı ve suçlama olacaktır. Ama siz bütün bunlara karşı sevdiğinizin hatırı için sabredin, sabredenlerden olun.”

 Gavs-i Sani (k.s) “Tedbirlerimizi alıp, hizmetlerimizi yapmalıyız. Hiçbir şey hizmetimizi geri götürmesin. Hizmetler Allah (c.c) rızası içindir. Allah’ın emirlerinin yerine getirilmesi içindir. Peygamber’in (s.a.v) ümmetinin zelil olmaması içindir.”

 Gavs-i Sani (k.s) “Hizmetler, tasavvufi adapların yerine getirilmesi için düşünülmelidir. Hizmette kesinlikle nefis düşünülmemelidir. Hizmetleri hiçbir şeye alet etmeyiniz.”
 
Gavs-i Sani (k.s) “Hatme yapanlar ve Vird çekenlerin ameline bizler ortağız. Hizmet eden ise bizim amelimize ortaktır.”

Gavs-i Sani (k.s) “Hizmet edenler biz dua için gelmesinler. Çünkü biz onlara özel dua ediyoruz.”
 
Gavs-i Sani (k.s) “Bu vakıf işi için gayret edin, bu hizmet, önünüze gelen bu iş, size bir devlettir. Bunun kıymetini bilin, bunu iyice alın, saklayın, muhafaza edin, kapınızın, evinizin içinde tutun. Eğer elinizden kaçırırsanız, eline alan bir daha sizin elinize geçirmeyecektir. Bu fırsatı bir daha bulamazsınız.”
 

  1. Muhammed Fettah “Tasavvuf, sünneti yaşamaktır. Hizmeti sünneti seniyye’nin çerçevesinin dışına çıkarmamak lazımdır. Sünnetin dışında yapılan hizmetten sadatlar razı değildir.”

Ubeydullah Ahrar (k.s) “Herkesi bir yoldan götürdüler, bizi de hizmetten götürüyorlar. Onun için buyrulmuştur: ‘Hizmet sofisi bozulmaz’

  1. Saki Hazretleri “Bu hizmetleri asr-ı saadette Sahabe-i Kiram bu işleri yapıyordu. Onun için yaptığımız bu iş ve hizmet çok önemlidir.”

Şah-ı Hazne’nin oğlu Şeyh Masum (k.s): Eğer münkirler olmasaydı, saliklere amel olarak hizmetten başka bir şey vermezdim, demiştir.”

Şah-ı Nakşibend-i (k.s.) “Bizim yolumuz taklidi imandan tahkiki imana geçiştir.”


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com