Yemekten Sonra Yapılan Dua

Yemekten sonra yapılan dua, sayesinde Allah’ın bize verdiği nimetlere şükrümüzle bize daha fazlasını verecektir. Yediğimiz yiyecekler ve nimetler sayesinde Allah’a sürekli şükretmeli ve dua etmeliyiz.

Yemekten Sonra Yapılan Dua Okunuşu

Yemekten sonra yapılan dua okunuşu, şu şekildedir;

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn.

Yemekten Sonra Yapılan Dua Arapça Yazılışı 

Yemekten sonra yapılan dua Arapça yazılışı, ise şu şekildedir;

اَلْحَمْدُلِلهِ لََّذِي اَطْعَمَناَ وَسَقَاناَ وَجَعَلَناَ مُسْلِمِينَ

Yemekten Sonra Yapılan Dua Anlamı

Yemekten sonra yapılan dua anlamı, şu şekildedir;

Bizi yediren içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.

Peygamber Efendimizin Yaptığı Yemek Duası

Peygamber Efendimizin yaptığı yemek duası, ise şöyledir;

Yâ Rabb! Sana, pek çok ve riya gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan, nezd-i ulûhiyyetinde makbul olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere ve hiç bir sûrette kâfi görmeyeceğimiz ve daima yapmaya devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmayacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermeyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin; yani nîmetin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın.

Daima yediren ve kendisine hiç yedirilmeyen, bize ihsanda bulunan bizi doğru yola ulaştırıp da doyuran ve suya kandıran ve hep güzel vesilelerle imtihan eden Allah’a hamdederiz. Yâ Rabb sana hamdediyoruz. Bu hamdimizi kafi görmüyoruz, îfâ edilmiş saymıyoruz ve nankörlük etmiyoruz, nîmetlerinin hiç birinden müstağni değiliz. Bize yemekten yediren, sudan içiren, çıplak iken giydiren, dalalette iken hidâyete erdiren, görmezken gösteren ve bizi yarattıklarının pek çoğuna üstün kılan Allah’a hamd ederiz, çünkü hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Kısa Sofra Duası Dinle

Kısa sofra duası dinle, bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz;

Yorumları Göster (3)