Rüya Tabiri Nasıl Yapılır

Rüya Tabiri Nasıl Yapılır
Rüyada görülen hadiselerin dünyada karşılığını bulmak özel bir ihtisas gerektirir. Herkesin yapacağı iş değildir. Rüya tabiri Allah’ın bir lütfudur ve bu ilim vehbî ilimdir, yani Cenab-ı Hak bazı kullarına vermiştir.

Rüya, anlatılıp tabir edilinceye kadar muallâktadır, askıda ve kapalıdır. Tabir edilince, anlatılan şekle bürünür ve nasıl tabir edilmişse öyle çıkar.
Rüya tabiri, hayalî şekil ve manalardan ipucu bularak görüntünün arkasındaki gerçeğe ulaşmaktır. Mecaz ve hayalden gerçeği görebilmektir.
Rüyadaki işaretler şifredir. Şifreleri herkes çözemez. Rast gele herkesin deşifre etmesi mümkün değildir.

Rüyadaki işaretler ve ipuçları kaderin habercisidir. Müminin rüyası, görmeden iman ettiği Cennetin delili ve tasdikidir. Her mümin kabiliyetine göre rüya asansörüyle yücelere çıkıp gezinti yapabilir. Sonsuzluk âlemine açılan pencereden gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan kalbinin tasavvur edemediği manzaraları seyredebilir.

Rüya çocuk için büyümek, gençlik için ideallerine kavuşmak, yaşlı için imanının inkişafı ve sonsuzluk ülkesine davettir; sanatkâr için keşif, âlim için ilham, takva ehli için sonsuzlukta gezinti, günahkâr için azap ve ikazdır.

Bazı insanlar sadece uyuyup uyandığını bilir, hiçbir şey görmeden uyanır, bazısı da gün boyu meşgul olduğu olayların tekrarını ve etkisini rüyada görür. Mesela korku filmi izleyenler rüyada kâbus görür.

Bazen de hastalıktan dolayı rüya görülebilir. Öfkeli insanın rüyada kavga etmesi, çok tuzlu yiyenin rüyada çeşmeler görmesi mümkündür.
Resulullah Efendimiz vahiy iklimine rüya yoluyla girmiş, zaman zaman sahabeye rüyasını anlattığı gibi, onların rüyasını da tabir etmiştir.
Allah’ın ilminde her hadise kayıtlıdır. Allah’ın kudret ve iradesiyle dünya âleminde yaşantıya dökülür.

Abdülgani Nablusî rüya tabircilerini şöyle sıralar: İlk rüya gören ve yorumlayan Hazret-i Âdem’dir (a.s.). ondan sonra peygamberler, sahabeler, tabiin, âlimler, rüya kitabı yazanlar ve filozoflar…


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

1 yorum
  1. Enzel YILMAZER Yorumunda diyor ki;

    sabah namazından sonra hoppadanak rüyamda birinin evlendiğini gördüm konuşmadan telimi açtım siteniz çıkınca elime boş boş değil thank you Hocalarımın emeklerine sağlık,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com