Namazı Terk Etmenin Dünya Sevgisinden Kaynaklandığı ve Namazsızların Hüsranı

Allah-u Te’ala biz mümin kullarına dostluğunu göstermek üzere uyarıda bulunarak:
 
”Ey iman etmiş olan kimseler!
Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi Allah’ın zikrinden alı koymasın. Her kim işte bunu yaparsa, ancak onlar hüsrana uğrayanlardır” (Münafikun Suresi : 9)

Müfessirlerden bir cemaat, burada geçen ”Allah‘ın zikri ”nden, beş vakit namazın kastedildiği söylemişlerdir.
Tabi ki Allah‘ı zikretmenin en değerlii usulü, beş vakit namazı vakti vaktine eda edebilmektir.
Her kim alış veriş yahut her hangi bir sanat veya çocuklarının işleriyle uğraşayım derken namazını vaktinden geçirirse işte o , en büyük zarar ve ziyana uğrayanlardan olur.
 
Bundan dolayı Ebu Hüreyre (Radıyallahu anh)dan rivayet edilen bir hadis-i bir şerifte Rasulullah (Sallallahu ve Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
”Şüphesiz ki kulun, kıyamet günü hesaba çekileceği ilk şey namazıdır. Namazı düzgün olursa muhakkak felah bulmuş ve kurtulmuştur. Namazı bozuk olursa, kesinlikle hüsrana uğramış ve kaybetmiştir.” (Nesai; Salat:9,no:464-466, 1/251; Tirmizi , no:413;Ebu Davud; no>864;İbni Mace, no:1425-1426;Ahmed ibni Hanbel, el-müsned, 2/290,425, 4/60, 103, 5/377; Hakim, el-Müstedrek:1/262-263; Taberani, el-Mu’cemu’l-kebir, 2/39)
 
İnsanların birçoğu bu gibi ayetlerin verdiği hikmetli ilimleri anlaktan gafildirler.Kendileri Kur’an dinlerlerse de onu hiç düşünmezler ve tehditlerine aldırmazlar.
Lakin bir insanı gaflet ve bedbahtlık kuşatırsa, artık o onu bütün hayırlardan engeller ve her türlü şerre de, masiyete de sürükler.
Böylece Allah-u Te’ala‘ya ibadet o kula zor gelmeye başlar, hele de beş vakit namazı sürekli vaktinde kılmak imkansızmış gibi gözükmeye başlar, bunun da başlıca nedeni elbetteki dünya sevgisidir.
Bundan dolayı Hasen (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.

”Dünya sevgisi bütün hataların başıdır” (Beyhaki, Şu’abu’l-iman, no:10501; İbnü’l-Cezvi, Tezkirat-ü üli’l-besair fi ma’rifeti’l-kebair, sh:39)
İşte böylece dünya sevgisinin istilasına tutulmuş bir kişi şeytanın hakimiyetine boyun eğmiş olacağından, şeytan ona namazı da, ibadeti de, zikri de unutturmuştur.
Nitekim Allah-u Te’ala:
”Şeytan onları tamamen istila etmiştir de, onlara Allah’ın zikrini unutturmuştur.

İşte sana ancak onlar şeytanın taraftarlarıdır.Şunu bilin ki gerçekten şeytanın taraftarları zarara uğrayanların ta kendileridir.”

(Mücadele Suresi : 19) ayet-i kerimesinde bu hakikate işaret etmiştir. (İbni Hacer el-Heytemi, ez-Zevacir an İktirafi’l-kebair, 1/190)


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com