Gece Kalkıldığında Okunacak Dualar

Huzeyfe (Radıyallahu anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uyandığında:


”Bütün hamdler bizi öldürdükten sonra dirilten Allahu Teala’ya mahsustur ve dönüş ancak O’nadır.” diye dua ederdi. (Buhari, 8/85,88; Ebu Davud no: 5049)

Ebu Hureyre (Radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ”Sizin her biriniz uyandığınız zaman: ‘Bütün hamdler, ruhumu bana iade eden, cesedimde bana afiyet veren ve kendisini zikretmem için bana izin veren Allahu Teala’ya mahsustur.’ desin” (Tirmizi 2/247)

Aişe (Radıyallahu anha) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ”Herhangi bir kul, Allahu Teala kendisine ruhunu iade ettiği zaman: ‘Allahu Teala’dan başka hiç bir ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur, mülk ona mahsustur, hamd de O’na aittir ve O,her şeye tam manasıyla gücü yetendir’ derse, O kişinin günahları denizlerin köpükleri kadar(fazla) da olsa, mutlaka Allahu Teala onun bütün günahlarını affeder” (İbni Sünni, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle; 9 H. No: 10)

Ebu Sa’idi’l-Hudri (Radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

”Her kim uykusundan uyandığında: ‘Ölüleri dirilten ve herşeye son derece kadir olan zatı tesbih ederim. Ey Allahım! Beni kabrimden dirilteceğin günde günahlarımı mağfiret et. Ey Allahım Kullarını dirilteceğin günde beni azabından muhafaza et.’ derse Allahu Teala: ‘Kulum doğru söyledi ve bana sükretmiş oldu’ buyurur” (İbni Sünni, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle; 9 H. No: 11)

Cabir (Radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

”Şüphesiz bir kul evine girip, yatağına sokulduğunda, meleği de, şeytanı da yanına koşar. Şeytan ”(Bugunü) şerle aç” der. Melek de kendisine ”Hayırla aç” der.

Eğer kul: ”Bütün hamdler ölümünden sonra, nefsimi (ruhumu) bana iade eden ve onu öldürmeyen Allahu Teala’ya mahsustur.

Bütün hamdler, gökleri ve yerleri kaymasınlar diye tutan Allahu Teala’ya Mahsustur. Onlar bir kayacak olsalar Allahu Teala’dan sonra (kendisinden başka) onları hiçbir fert tutamaz. Şüphesizki o daima Halim (ceza vermekte acele etmeyen)dir, Gafur (ziyade mağfiret eden)dir.” der ve sonra,

”Bütün hamdler o Allah’a mahsustur ki göğü yere düşmesin diye tutuyor, ancak (gökler) onun izniyle (kıyamette) düşerler. Şüphesiz ki Allahu Teala insanları elbette çok esirgeyici, çok acıyıcıdır.” der de, yatağından düşüp ölürse şehid olur, kalkar (gece namazı) kılarsa, büyük faziletlere nazil olur.”  (Hakim, Müstedrek 1/548; Heysemi, Mecme’u’z-Zevaid 10/123)

Aişe (Radıyallahu anha) dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gece uyandığı vakit şöyle derdi:

”Senden başka hiç bir ilah yoktur; ancak sen varsın. Seni (bütün) noksan  sıfatlardan tenzih ederim. Günahlarımdan istiğfar eder, rahmetini isterim.

Ya Rabbi! İlmimi ziyade et. Beni hidayete erdirdikten sonra kalbimi kaydırma. Bana kendi tarafından rahmet hibe (bahş) et. Şüphesiz sen bol bol hibe edensin.” (Ebu Davud, no: 5061)

Abdullah ibni Amr (Radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

”Her kim gece uyandığında on kere ‘Allah ismiyle kalkarım’, on kere ‘Allah’ı tesbih ederim’, on kere ‘Allah’a iman ettim’, ‘Taguta (Allahtan başka ibadet edilen herşeye) küfrettimderse, korktuğu zaman günahtan korunur.

Bir dahaki gece bu duaları yapıncaya kadar hiç bir günahın ona ulaşması (ve onun sevabını iptal etmesi gibi birşey) meydana gelmez” (Taberani, Tergib 1/421)


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

2 Yorumlar
  1. Ayşe DURSUN Yorumunda diyor ki;

    Cenabi Allah emeğimizi boşa çıkarmasın bizi de versin hatırına inşallah amin amin amin 🕋🤲📗

  2. Emre Gülfem Yorumunda diyor ki;

     Allahım cümlemizi iyiliği bol. helali savabı bol kul kullarından eyle… ,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com