İçki Yüzünden Namazı Terk Edenlerin Azabı

”Şeytan, içki ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vaz geçtiniz değil mi?!’(Maide Suresi: 91)  buyurarak, mümin kullarını namaza mani olacak içki gibi haramları bırakma hususunda uyarmıştır.
Abdullah  İbni ‘Amr  (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah  (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Sarhoş olduğu için bir kere namazı terk eden kimse, sanki bütün dünya ve üzerindekiler kendisine aitken elinden alınmış gibi (felakete maruz kalmış biri)dir.
Her kim sarhoşluk nedeniyle dört kere namazı terk ederse, o  kimseyi Tıynetü’l habal’den içirmesi Allah-u Te’ala üzerine bir hak olur.”
Bunun üzerine: “Ya Rasulellah! Tıynetü’l habal nedir?”  denilince Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem): “Cehennem ehlinin usaresi (yanmaktan dolayı vücutlarından akan kan ve irin)dir” buyurdu. (Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:6671, 2/593; Hakim, el-Müstedrek, no:7233,  4/162; Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, no:17338, 8/499)


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com