Müridin Mürşidiyle İlgili Dikkat Etmesi Gereken Bazı Edepler

Şeyhi ona bir şey sormadan söz söylememelidir.
Kendi durumunu mürşidine açıkladıktan sonra bir şey istemeden verecek karşılığı beklemelidir. Birisi şeyhine bir şey sorarsa kendisi cevap vermemelidir.

Mürşidinin bulunduğu toplulukta yüksek sesle konuşmamalıdır. Çünkü bu çok kötü bir edepsizliktir. Bize anlatıldığına göre bir gün. İmam Züfer abdest alıyordu, hocası İmam-ı A’zam Ebu Hanife (rah) onun yanından geçti. İmam-ı Züfer ayağa kalkmayarak saygıda kusur etti. Bundan dolayı en üstün öğrenci olacakken derecesi en düşük kaldı.

Mürşidinin hiçbir haline kalben dahi olsa karşı koymamalı ve içinde şüphe belirirse iyiye yormalı; iyiye yoramazsa kusuru kendinde aramalıdır. Musa (a.s) ile Hızır (a.s) arasında geçen olayı düşünmelidir. Çünkü mürşide karşılık vermek çok çirkindir ve bundan ortaya çıkacak perdelenmenin hiçbir ilacı yoktur. Ayrıca tüm feyiz kapıları kapanır.

Mürşidinin çare bulması için olayları ona açıklamalıdır. Çünkü mürşid toktur gibidir; müridin halini öğrendiğinde onun sorununu düzeltmeye ve iyileştirmeye çalışır. Bu nedenle nasıl olsa şeyhim benim durumumu biliyor diye sorununu ona bildirmemek doğru değildir.
Mürşidinin karşısında abdest bozmamalı, tükürmemeli, sümkürmemeli, izinsiz nafile namaz kılmamalı, tespih çekmemeli ve bir şeyle oynamamalıdır.

Mürşidi emretmedikçe baş köşeye oturmamalıdır.
Mümkün olduğu kadar gölgesi şeyhinin elbisesi üzerine veya gölgesine düşmeyecek bir yerde durmaya ve oturmaya dikkat etmelidir. Namaz kıldığı yere ayak basmamalı ve abdest aldığı yerde abdest almamalıdır. Kullandığı seccadesi, yatağı kap ve kaçağı gibi özel eşyalarını kullanmamalıdır.
Karanlık gibi zorunlu haller olmadıkça mürşidinin önünde yürümemelidir.
Mürşidi bir şeyle uğraşırken veya elini tutup yakalayarak, çekerek öpmeye çalışmamalıdır.
Mürşidi ayakta dururken kendisi oturmamalıdır. Sırtını şeyhine dönmemeli ve kapıyı vurarak sertçe örtmemelidir.
Mürşidine gözünü dikip bakmamalı; o başka tarafa bakarken rabıta amacıyla göz ucuyla bakmalıdır.
Zamanı öğrenmek için ikide bir saatine bakmamalıdır.
Mürşidi başkalarıyla konuşurken, yanına sokulmamalıdır. İzin isteyeceği zaman evinden çıkmasını istememeli; çok acil işi varsa uygun bir şekilde haber göndermelidir.

Mürşidini kabul etmeyen kişilerle bir arada bulunmamalıdır.
Mürşidi ziyaret ederken izdihama yol açmamalı ve mürşidine bir iki adım kala hafifçe elin olduğu yere eğilip elini sıkmadan ve kendine çekmeden öpmelidir. Mümkünse elini öptükten sonra giderken arkasını dönmeyip gitmeli eğer kalabalıksa bir iki adım sonra dönebilir.
Mürşide sorulan sorular kısa ve öz olmalı ve konuşurken nefesinin mürşidinin yüzüne gelmemesine dikkat etmelidir.
Köyde dolaşırken her an edepli olmaya dikkat etmelidir.

Mürşidinden tövbe alırken, sesini mürşidini sesinden fazla yükseltmemelidir.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com