Tarama Kategorisi

Fıkıh

Bazı arifler demişlerdir ki: "Her kim bir şeyhten edep öğrenmezse o, Hakk Teala’nın sözünün ve Peygamber’in (s.a.v) sözünün edebini kendiliğinden öğrenemez. Çünkü farz olan ilim -Marifetullah- ilmidir. Bu ilim ise herkesin tek başına öğreneceği bir ilim değildir. Ancak bir mürşidi kamilin…
Daha fazla oku...

Rızık

Muaz b. Cebel’den (r.a) bir rivayette, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Allah (c.c) şöyle der: ‘Ey Adem…
“Ta, Ha, Ey muhammed! Kur'an-ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik.”Ta,Ha harfleri, -en iyisini Allah bilir- benzerleri gibi heca (mukatta) harfleridir. Esma-i Hüsna'dan (Allah'ın güzel isimlerinden) Kasem (yemin) olduğu da söylenmiştir. Bir de "bas onu, yahut çiğne onu" diye Hz. Peygamber'e…
Daha fazla oku...
Ş a k i k i b e l h i   H a t e m i el- A s a m a sordu: Kaç senedir benim yanımdasın? Hatem: Otuz üç  senedir . Ş a k i k:Bu müddet zarfında benden ne öğrendin? H a t e m: Sekiz mesele öğrendim. Ş a k i k: İnna li'lah ve İnna ileyhi raci’ün! Ömrüm seninle geçtiği halde benden ancak sekiz…
Daha fazla oku...
"Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." (Sabır ile namaz, nefsin kötü arzularına karşı en büyük silahtır.) Isamüddin'in beyanına göre "Allah sabredenlerle beraberdir.” Çünkü sabredenler, Mevla’yı zikirden gafil değildir.…
Daha fazla oku...
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com