Tahiyyetü’l Mescid Namazı Ayrıntılı

Tahiyyetü'l-Mescid: Bu, bir müstahab namazdır. Şöyle ki: Bir mescide sadece ziyaret için veya öğretmek ve öğrenmek gibi bir maksad için giren kimse, orada nafile olarak...

Kıssadan Hisse (Edeb ve Terbiye)

Bazı arifler demişlerdir ki: "Her kim bir şeyhten edep öğrenmezse o, Hakk Teala’nın sözünün ve Peygamber’in (s.a.v) sözünün edebini kendiliğinden öğrenemez. Çünkü farz olan ilim...

Muhabbet

Feyzin artmasına başlıca sebeptir. Bir müritte bu şey ne kadar çok olursa feyzinde o kadar artacağından hiç şüphe yoktur. Feyz alabilmenin birinci unsuru mürşide muhabbettir....

Rızık

Muaz b. Cebel’den (r.a) bir rivayette, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Allah (c.c) şöyle der: ‘Ey Adem oğlu! Günah işlediğin zaman benden utan; zira ben o...

İtidal ve itidal’li Olmak Nedir

“Ta, Ha, Ey muhammed! Kur'an-ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik.” Ta,Ha harfleri, -en iyisini Allah bilir- benzerleri gibi heca (mukatta) harfleridir. Esma-i Hüsna'dan (Allah'ın güzel...

Sıdk (Doğruluk)

Sıdk, pek doğru, hiçbir zaman yalan söylemeyen, işinde ve sözünde doğru olan demektir. “Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır.” “Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve...

Zühd ve Vera

“Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı.”  “Dünya hayatının misali şöyledir. Gökten indirdiğimiz...

Kıssa; Sekiz Mesele(Tevekkül)

Ş a k i k i b e l h i   H a t e m i el- A s a m a sordu: Kaç...

Tevekkül İle İlgili Büyüklerden Nasihatler

Ebu Ali er-Rüzbari, Ömer b. Şeyban'a Sehl b. Abdullah et Tüsteri den bize bir hikaye anlat dedim. Bunun üzerine Ömer b.Şeyban da dedi ki:...

Tevekkül Nedir

Acizlik gösterme, başkasına güvenip dayanmak, Allah'a (c.c) güvenme onun hükmünün mutlaka meydana geleceğine kesin olarak inanma ve alınması gereken tedbirleri almak anlamındadır. Tarifinden de anlaşıldığı...

İlginize