Sabır

"Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." (Sabır ile namaz, nefsin kötü arzularına karşı en büyük...

Tevazu’nun zıddı olan kibrin hakikatı ve afeti

Hadis-i şerifte buyrulmuştur ki: Kalbinde zerre kadar kibri olan Cennet'e giremez." Resül-i Ekrem'e (s.a.v) S a b i t b. K a y s: Ya Resülallah, ben...

Tevazu Hususunda Büyüklerin Sözleri

Hz. Ebu Bekir (r.a) : "Keremi takvada, zenginliği yakinde ve şerefi tevazu da bulduk." demiştir. Hz. Ömer (r.a) diyor ki: "Kul Allah için tevazu gösterdiği...

Kıssadan Hisse (tevazu)

  Ahmed-i Rufai Hazretleri (k.s) Bir gün talebelerine: İçinizde kim bende bir ayıp görüyorsa bildirsin, dedi. Müritlerinden biri: Efendim, sizde büyük bir ayıp var, diye...

Tevazu

Alçakgönüllülük, Kibirlenmenin, büyüklük taslamanın zıttı. Bir ayeti Kerimede Cenabı Hakk (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Rahmanın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde alçakgönüllülük (Tevazu) ile yürürler ve kendini...

İlim-İrfan Mektebi

Tasavvuf, esrar odasının ilahi sırlarına insanı mazhar eden bir yoldur. Asıl mana süzülmektir. Tereyağının süzüldüğü gibi süzülmek, haddelerden geçmek. Bu hale gelebilmek için tasavvuf elzemdir....

İlmin Fazileti İle İlgili Büyüklerin Sözleri

Büyük arif Abdürrahman-ı Tahi (k.s) Hazretleri demiştir ki: “Tasavvuf terbiyesi ve muhabbeti, insanların arasında dolaşır, dine bağlı olanın da olmayanın da kalbine girer. Fakat bir...

Abdulkadir Geylani (k.s.) (Menkıbe)

Abdülkadir-i Geylani (k.s) bir gün mihrapta oturmuş zikir ve murakabe ile meşgulken gaipten bir ses geliyor: “Ey Abdülkadir kulum! Ben senden bütün amel yükümlüklerini...

İlim Meclislerine Katılmanın Fazileti

İbn Abbas (r.a) dan Resülullah (s.a.v)ın şöyle buyurduğu rivayet edildi: “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman meyvelerini toplayınız, (oturup istifade ediniz) Ashab: “Cennet bahçeleri neresidir Ya...

İlim Öğretme Adabı

Hz. Ali (r.a) demiştir ki: “İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın. Allah ve Resülünün tekzib (yalan) edilmelerini ister misiniz?” İbnu Mes’ud (r.a) diyor ki: “Sen bir cemaate...

İlginize