Kunut Duaları Arapça Yazılışı Okunuşu Ve Türkçesi

  Arapça Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve...

Namazı Kasten Terk Edenlerin İsimlerinin Cehennemin Kapısı Üzerine Yazılacağı

  Ebu Sa’id (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim namazı kasten terk ederse, onun ismi cehennemin...

Bir Vakit Namazı Dahi Kaçıranın, Ailesini Ve Bütün Varlığını Kaybetmiş Gibi Zararda Olacağı

  Nevfel ibni Mu’aviye (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir namazı kaçırırsa sanki o, ailesini ve malını yitirmiş gibidir.”  (Suyuti,...

Namaz Kılmayanların Kafalarının Ahirette Kayalarla Ezileceği Ve Bitmez Tükenmez Azapları

  Semure ibni Cündep (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: Rasulüllah (Sallalahu Aleyhi Ve Sellem) çoğu kere ashabına: “İçinizden rüya gören oldu mu?”diye sorar, böylece kendisine Allah’ın anlatılmasını murad ettiği rüyalar anlatılırdı. Bir sabah o...

Namaz Terkinin Kişiyi Allah’ın Düşmanları Arasına Sokacağı

  Abdullah ibni ‘Amr (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her Kim kıyamet gününde Allah-u Te’ala’ya beş...

Namazı Terk Edenlerin Dokunulmazlığının Kalkması

  Mu’az ibni Cebel (Radıyallhu Anh)ın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir: Bir adam: “Ya Rasulellah! Bana bir amel öğret ki onu yaparsam cennete gireyim” dediğinde Rasulüllah (Sallallahu...

Çoluk Çocuğun Namazsızlığına Razı Gelmemek

Abdullah ibni 'Alevi el-Haddad (Rahimehullah)  "en-Nesaihü'd-diniyye" isimli eserinde şöyle demiştir: "Bir Müslümanın namazı muhafaza etmesi gerekli olup, onu terk etmesi haram olduğu gibi, ailesine,...

İçki Yüzünden Namazı Terk Edenlerin Azabı

''Şeytan, içki ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vaz geçtiniz değil mi?!''...

Abdesten Sonra Okunacak Dualar

Osman ibni Affan (Radıyallahu anh) demiştir ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)          şöyle buyurdu: ''Her kim, abdestini bitirdiğinde üç kere: derse, anasından doğduğu gibi bütün...

Heladan-Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dualar

Aişe (Radıyallahu anha) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kaza-i hacetten çıktığında, mutlaka: ''Mağfiret isterim'' derdi. (İmam Ahmed, 6/155;...

İlginize