Sabır

“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.”[1] (Sabır ile namaz, nefsin kötü arzularına karşı en büyük silahtır.)

 Isamüddin’in beyanına göre “Allah sabredenlerle beraberdir.” Çünkü sabredenler, Mevla’yı zikirden gafil değildir. Sabırsızların kalbi ise, Mevla’yı zikirden yüz çevirmiştir. Mevla’yı zikirden vazgeçen bir kalp, dünya bütünüyle onun olsa da, dünya kederleri ile dopdoludur.
(Resülüm) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere, mükafatları hesapsız ödenecektir.”[2]

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) sabredenleri müjdele!”[3]

İbn-i Mesud (r.a) şöyle buyurdu:
“Gökten düşüp parçalanarak ölmem, Mevla Tealanın takdir ettiği bir şey hususunda. “Keşke bu olmasaydı” dememden bana daha sevgilidir.”

   Hz. Ali (r.a) buyurdu ki:
“Bir musibet anında elini dizine vuranın, muhakkak ecri habt olmuş (sevabı batıl olmuş) tur.”[4]

“Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sabret.”[5]

   “Allah ve Resulüne itaat edin, birbirizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”[6]

Bir Hadisi kudsi de: “Kul hastalandığı zaman, Allah Teala ona iki melek gönderir ve bakın ziyaretçilerine ne diyor? Şayet ziyaretçiler geldiğinde Allah’u Teala’ya hamd-ü sena ederse, Melekler onu Allah’a yüceltirler ve Allah Teala şöyle buyurur.

“Eğer kulumun ruhunu kabz edersem, onu cennette koymayı üzerime alıyor. Eğer şifaya kavuşturursam etini daha iyi etle, kanını daha iyi kanla değiştirir ve günahlarını örterim.”[7]
Açıklama: Hadiste.”Şayet ruhunu kabz edersem onun cennete koymayı üzerime alıyorum” ifadesi şayet kulumun ölüm sebebini bu hastalığa bağlayıp ezeli ilmimde takdir etmişsem onu cennete koyarım manasınadır.
“Şayet onu hastalıktan, şifaya kavuşturursam etini iyi bir etle kanını da hayırlı bir kan ile değiştirir ve onun günahlarını örterim, ifadesinde:
“Şayet onun hastalığını kendisi için bir imtihan kılmış isem o da bana hamd, sena ederek imtihanı kazanırsa, hasta olmadan önceki durumundan daha iyi bir sağlığa kavuştururum ve bunun yanında hastayken çektiği sıkıntıya karşılık günahını silerim. (Allah en iyisini bilendir.)
Başka bir kudsi hadiste de: Ebu Musa El-Eşari (r.a) rivayet etmiştir. Resülullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur.
“Kulun çocuğu öldüğünde Allah’u Teala Meleklerine: Kulumun çocuğunu aldınız mı? Melekler evet derler. Kulumun kalbinin meyvesini aldınız mı? Melekler evet derler. Allah, kulum ne dedi? buyurdu. Melekler, Sana hamd etti ve: “Biz Allah-a aitiz, yine ona döneceğiz” dedi, derler. Allah Teala: “Kulum için cennette bir ev yapın ve adını “HAMD EVİ” koyun buyurur.”[8]

  Yine hadisi kudsi de: Ebu Umame’den (r.a.) rivayet edilmiştir. Resülullah (s.a.v.) buyurdular ki: Allah Teala şöyle buyurur: “Ey adem oğlu! İlk sadmede sabreder ve ecrinin senin için saklanmasını istersen, senin için cennetten başka bir mükafata razı olmam.”[9]

  Rivayet olunduğuna göre Hakk Celle ve A’la Hz. Davu’da şöyle vahyetmişti: “Ey Davud! Benim ahlakımla ahlaklan, şüphesiz ki ben çok sabrediciyim ve bu benim ahlakımdandır.”

Hz. Ali, (r.a) “Vücuda göre baş ne ise, imana göre sabır da odur” buyurmuştur.

   “Allah sabredenleri sever”[10]

[1] Bakara / 153
[2] Zümer / 10
[3] Bakara / 155
[4] Ruhul furkan c.2 s.110
[5] Kehf / 28
[6] Enfal / 46
[7] İmam-ı Malik Muvatta c.2 s.206; Kudsi hadisler; s. 135
[8] Tirmizi.
[9] İbn-i Mace.
[10] Al-i İmran / 146


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com