Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Dualar insan hayatının her daim içinde olması gereken ve her zaman okunup Allah’ın inancını daha iyi hissetmek demektir. Bu yüzden hangi tür dua olursa olsun insan hayatının her anında okumalı ya da evinin ve iş yerinin istediği her hangi bir duvarına asmalıdır. Şimdi bu dualardan biri olarak bilinen karınca duası konusuna gelinecek olursa bu duanın halk arasında bilinen inancına göre bir karıncanın yağmur yağması için yaptığı duayı temsil etmektedir.

Gerçek ismi ile bereket duası olarak bilinen bu güzel dua adı da üstünde olduğu üzere okunduğu ya da dillerde ve gönüllerde olan her yere bolluk getirmesi amacı ile söylenmektedir. Bilindiği üzere birçok yere bazı zamanlar sadece güneş gelir ve çok uzun bir süre yağmur yağmaz. Ya da bir yere büyük bir fakirlik gelir ve birçok kimse belli bir süre düzlüğe çıkamaz daha bunun gibi birçok değişik durum söz konusudur. Bunun için ise bu güzel duanın okunması o yere bolluk getirecektir.

Karınca Duası Arapça Yazılışı Ve Okunuşu

karinca duasi

Karınca – Bereket Duasının Türkçe Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Duanın Türkçe Tefsiri Ve Anlamı

Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızıklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca Duası Dinle

Allah’a Olan İnanç İle Okunan Karınca ( Bereket Duası )

Ancak bunun yaparken büyük bir inanç içerisinde söylemek gerekmektedir. Yani Allah’a olan inancın ne kadar büyük olduğunu herkes içinde büyük bir sevgi ile hissederek bu duayı okumalı ve zorluk olan birçok yere bolluk ve bereket getirmeli. Bu belki bir ev belki bir iş yeri ya da hatta bir köy ve ülke bile olabilir. Bunun için sadece Allah büyük bir inanç ile sarılmak ve ondan bu güzel dua aracılığı ile yardım istemektir. Bu yüce duanın Türkçe anlatımında ise Tevrat, İncil, Zebur ve Kuran’ı indiren yüce rabbim denmektedir. Güç ve kudret sadece büyük ve yüce olan Allah’a aittir diye buyrulmuştur duanın içerisinde. Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir denmiştir. Bu güzel sözleri barındıran dua içerisinde yüce yaratan rızık istenmekte, Allah’ın rahmeti ve merhameti için bu dua yapılmaktadır.
Bu noktada Yüce Allah’tan karınca duası ile bunlar istenirken asıl önemlisi çalışmak ve kendi rızkını çıkarmak için güç istenmelidir. İnsan kendi emeği ile çalışıp bir şeyleri doğru bir şekilde başarırsa Allah o insanın yolunu zaten açacaktır. Bu yüzden mal ve servet var ise israf etmeden, elde olan bütün imkânları doğru ve adaletli bir şekilde kullanmak ile zaten o kişi bereketi bulacaktır. Bu yüzden bu güzel dua sadece evlere ya da iş yerlerine asılarak veya da kişi kendisi söyleyerek bırakmamalıdır.

Aynı zamanda eşine ve çocuklarına da öğretmeli, çevresinde olan herkesin bu güzel duanın öğrenmesi için büyük bir iyi niyet ve kalben inanç ile gayret göstermelidir. İnsanın en zor anında sığınacağı en büyük yer Allah inancıdır. Bu inanca sahip olmak için ise büyük bir şevkle bu halk arasında karınca duası olarak bilinen ve gerçekte bereket duası olan bu duayı iyi bilmelidir.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

2 Yorumlar
  1. Dilara ERDOĞAN Yorumunda diyor ki;

    Allah herkezi ahirete layıkıyla hazırlamayı nasip etsin… ,

  2. Abdulhamid DİLBER Yorumunda diyor ki;

     allahım bana derslerimde yardım eder misin ,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com