Kâbus Veya Kötü Rüya Görenin Yapması Gereken Dua Hakkında Bilgi

Kâbus veya kötü rüya görenin yapması gereken dua öncelikle şeytanın şerrinden Allah’a sığınmaktır. Hadislerde ve kuranda yer aldığı üzere kötü rüya gören kişinin uyanınca ters tarafına dönmesiyle rüyalarında tersine döneceği umulmaktadır. Rüyaların hayrı için dua olarak uyanınca istiazede bulunur, yani “eûzü billâhi mine’ş-şeytânirracîm bismillâhirrahmânirrahîm” der. Korkulu rüya görmemek için okunan dua hadislerde görüldüğü üzere şu şekildedir; “Rüya Allah’tan dır Hulm (sıkıntılı rüya) şeytandandır Öyle ise, sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah’a istiaze etsin (sığınsın) (Böyle yaparsa şeytan) kendisine asla zarar edemiyecektir” Kaynak: Buhari, Tıbb 39, Bed’ü’l-Halk 11, Ta’bir3, 4, 10, 14, 46; Müslim, Rüya 5, (2262); Muvatta, 1, (2, 95

Kâbus Veya Kötü Rüya Görenin Yapması Gereken Duanın Okunuşu

Kâbus veya kötü rüya görenin yapması gereken duanın okunuşu şöyledir;

1-“Allâhümme innâ neûzü bike min ameli’ş-şeytani ve seyyiâti’l-ahkâm.”

2- “Eûzü bi-kelimatillâhi’t-tâmmati min gadabihî ve şerri ibadihi ve min hemezati’ş-şeyâtîne ve en yahdurûn..”

Kâbus Veya Kötü Rüya Görenin Yapması Gereken Duanın Türkçe Anlamı

Kabus veya kötü rüya görenin yapması gereken duanın Türkçe anlamı şöyledir;

1- “Allah’ım, şeytanın şerrinden ve rüyanın kötüsünden sana sığınırız.”

2- “Allah’ın tam olan kelimeleri ile gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve şeytanların hazır bulunmasından Allah’a sığınırım.

Kâbus Veya Kötü Rüya Görenin Yapması Gereken Dua Hakkında rivayet ve Hadisler

Kâbus veya kötü rüya görenin yapması gereken dua hakkında rivayet  ve hadisler şöyledir;

Hazreti Cabir (RadıyellâhuAnh)’dan rivayetle, Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:”Sizden biri hoşlanmadığı bir rüya görürse üç kere sol tarafına tükürsün. üç kere de şeytânın şerrinden Allah’a sığınsın. Sonra da Fetih suresinin şu ayetlerini okusun:

Le kad sadakallâhü rasûlehür ru’yâ bil hakki le tedhu lünnel mescidel harâme in şâellâhü âminine muhallikiy. ne ruûseküm ve mukassırine İâ tehâfûne fe alime mâ lem ta’lemû fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ

“Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz gün içinde başlarmızı tıraş etmiş ne kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediği- nizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.”(Fetih suresi, ayet: 27-29)

Sahih bir hadiste İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim uykuda korkarsa, uyumadan önce “Nas, Felak ve Ayet-el Kursi” yi okusun.”

Başka bir rivayette şöyle nakledilmiştir: “Korkuya karşı gece on defa bu duayı okusun: “Euzu bikelimatillahi min ğezebihi ve min igabihi ve min şerri ibadihi ve min hemezat-iş şeyatine ve en yehzurun.” Sonra Ayet-el Kursi’yi okusun ve ardından şunu okusun: “İz yuğeşşikum-un nuasu emeneten minhu ve ce’elna nevmekum subaten.”


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

2 Yorumlar
  1. Ege ALİMOĞLU Yorumunda diyor ki;

    “SEVGİLİ DUA DOSTU KARDEŞLERİM

  2. Alp KELEZOĞLU Yorumunda diyor ki;

    üç aydır canım oğlumun ne yüzünü ne sesini duyuyorum,bu çok acı veriyor.acılarımın dinmesi için samimi dualara ihtiyacım var.dua edermisiniz? ,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com