Kadın ve Erkek Tokalaşması Günah Mıdır?

İslamiyet’in ana kaynağı Kuran-ı Kerim’dir ve bir davranışı ya da bir sözü haram olarak nitelendirebilmek için haram hükmünün doğrudan Kuran-ı Kerim’e ya da onun açıklaması ve uygulaması niteliğinde olan Muhammedî Sünnet’e dayanması gerekmektedir.

Zinaya Yaklaştırıcı Eylemler

Rabbimiz Kuran-ı Kerim’in 32.ayetinde zinayı yasaklamasının yanı sıra zinaya yaklaştırıcı eylemleri de yasaklamaktadır. Peygamber efendimizin sözlerinden hareket ile zinaya yaklaştırıcı eylemleri çıplaklık, aralarında mahremiyet bağı bulunmayan kadın ile erkeğin gözlerden uzak beraberliği, iradeli ve arzulu bakış ile bedeni temas olarak özetlenebilir. Bedeni temasın bir biçimi de tokalaşma durumudur ve İslâm literatüründe müsâfaha olarak isimlendirilmekte olan tokalaşmanın yükümlülük bakımından mubah, sünnet ve haram türleri bulunmaktadır.

Erkek Erkeğe Ve Kadın Kadına Tokalaşmak

Müslüman kadınlar ile Müslüman erkeklerin karşılaştıklarında kadın kadına ya da erkek erkeğe tokalaşmaları yükümlülük açısından Sünnet’tir ve bir diğer anlatımı ile peygamber efendimizin uygulamasını izlemektir. Ayrıca bu konuda İslâm bilginlerinin de görüş birliği bulunmaktadır.

Tokalaşmanın Bağışlatıcılığı

Peygamber efendimiz, tokalaşmanın bağışlatıcılığının yanı sıra kişiler arasında oluşan kin benzeri yıkıcı duyguları eriteceğine de işaret etmişlerdir. Ayrıca mahremiyet ve nikah bağı ile ilişkili bulunan erkek ve kadın arasında tokalaşma da meşru ve Sünnet niteliklidir.

Aralarında Mahremiyet Ve Nikah Bağı Bulunmayanların Tokalaşması

Aralarında nikah ve mahremiyet bağı bulunmayan genç erkekler ile yaşlı kadınlar ve genç kadınlar ile yaşlı erkekler arasında tokalaşma durumu ise ahlaki sakıncalardan biri olacağı için mubahdır. Aynı şekilde aktif cinsel duyguları sönmüş olan yaşlılar arasında ki tokalaşma durumu da mubahtır. Birbiri ile evlenebilir durumda olan yani aralarında nikah ile mahremiyet bağı bulunmayan erkek ile kadın arasında ki tokalaşma durumu ise amacına göre farklı hükümleri içermektedir.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com