Evliliğin Sünnetleri, Fazileti ve Hakları

Kur’an-ı Kerim de:
“İçinizden bekarları evlendirin… Şayet fakir iseler, Allah onları kendi lütfüyle zenginleştirir. Allah (lütfü) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.”[1] buyrulmaktadır.

Hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz (s.a.v):
“Fakir olmak korkusuyla evlenmeyen, bizden değildir.” buyurmaktadır.

Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v):
“Nikah benim sünnetimdir, benim sünnetimden olduğunu kabul etmeyip, ondan yüz dönen, benden değildir.” buyurmaktadır.

Diğer bir hadis-i şeriflerinde de Nebi (s.a.v):
“Kim evlenirse, dininin yarısını korumuş olur. Kalan yarısı için de Allah’tan korksun.” buyurmaktadır.

Başka bir hadis-i şeriflerinde de iki cihan server-i Resül-i Ekrem (s.a.v): “Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben kıyamette, diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla övünürüm.” buyurmaktadır.

Evlenmek içinde kadında aranacak vasıfları Peygamberimiz (s.a.v) şöyle açıklamıştır.
“Kadın, dört şey için nikah edilir: Malı, Asaleti, Güzelliği ve Dindarlığı için. Sen dindar olanı seç mesut olursun.”
Onun içindir ki Peygamberimiz (s.a.v): “Malı ve cemali (güzelliği) için bir kadınla evlenen, malının ve cemalinin hayrını görmez. Dininden dolayı evleneni ise, Allah’ü Teala malı ve cemali ile de rızıklandırır.” buyurdu.

Evet, iyi huylu bir kadın, bir erkek için gerçekten çok büyük nimettir. İyi kadını da Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle tanıtmışlardır:
“İyi kadın odur ki, (kocası) ona bakınca huzur verir, ona emredince itaat eder, ondan uzak kaldığı zaman, (kendi namusunda ve kocasının malında) eşine muhafızlık yapar.”

Başka bir hadislerinde de:
“Dünya nimetinin (dünyalık faydalanmanın) en hayırlısı, Saliha –iyi- kadındır.” buyurmaktadır.

Ayet-i Kerimede de Cenab-ı Hakk, “Size nefislerinizden, kendilerine ısınıp sükunet bulmanız için eşler yaratmış olması, aranızda sevgi ve şefkat koyması da Allah’ın ayetlerinden (alametlerinden) dir.”[2] buyurmaktadır.
Başka bir ayeti Kerimde de:
“Kadınlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtüsünüz.”[3] buyrulmaktadır.
[1] Nur / 32
[2] Rum / 21
[3] Bakara / 187


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com