Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) İtaat İle O’nun Halifelerinin İzinden Gitmeyi Emreden Hadisler

Ebu Hureyre (r.a) şöyle demiştir: Resülullah (s.a.v) buyurdu ki:
“Bana itaat eden Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah’a isyan etmiştir. Benim emrime boyun eğen bana saygı göstermiştir, emrime karşı çıkan da bana karşı gelmiştir.”[1]
                                                                                                                             
Ebu Musa (r.a) şöyle demiştir: Resülullah (s.a.v) buyurdu ki:
“Hakikat benim meselim (benzerim) ve beni kendisiyle Allah’ın size gönderdiği peygamberliğin meseli, kavmine gelip de şöyle diyen kimsenin halini andırır. Ey kavmim (şurada) gözümle (düşman) askeri gördüm. Ben çıplak (şüphe götürmez) bir korkutucu (uyarıcı) yım, canınızı kurtarmağa bakın! Kavminden bir kısmı sözünü dinleyerek karanlık bastırır bastırmaz sessizce kaçıp kurtuldular. Onlardan bir kısmı da kendisini yalanlayarak yerlerinde kaldılar. Sabehleyin erkenden (düşman) askerleri kendilerini bastırıp yok etti, köklerini kazıdı. İşte bu misal bana itaat edip getirdiğime uyanlarla bana karşı çıkıp getirdiğim hakkı yalanlayanların durumunu andırır.” [2]

Enes (r.a) Allah Resülü buyurdu:
Sünnetimi yaşatan beni sevmiştir, beni seven de cennette benimledir.”
Enes (r.a) diyor ki: Resülullah (s.a.v) bana:
“Oğulcağızım, gönlünde hiç kimseye kin tutmadan sabah ve akşamlayabilirsen bunu yap” dedi, sonra şöyle buyurdu:
“Oğulcağızım, bu benim sünnetimdendir. Benim sünnetimi seven beni sevmiştir, beni seven de cennette benimle olur.[3]

 Irbad ibn Sariye naklediyor:
Resülullah (s.a.v) bir gün bize namaz kıldırdı. Sonra bize döndü, beliğ bir va’z verdi. O va’zin etkisinden gözler yaş döktü, yürekler ürperdi. Bir adam: “Ey Allah’ın Resülü, bu öğüt sanki veda edenin öğüdü, bize ne tavsiye edersiniz” dedi.  Resülullah (s.a.v) buyurdu:
“Size Allah’tan korkmanızı, (üzerinize bir köle de başkan olarak atansa kendisine) kulak verip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizden yaşayacak olanlar pek yakında bir çok ayrılıklar görecekler. (Böyle bir devrede) Sünnetimi ve hidayete erdirilmiş olgun halifelerimin yolunu takip ediniz, ona sarılınız, azı dişlerinizle (bütün gücünüzle) ona tutununuz.”[4]
[1] Buhari
[2] Buhari, Müslim.
[3] Tirmizi.
[4] Tirmizi.

Yorumları Göster (3)