Abdesten Sonra Okunacak Dualar

Osman ibni Affan (Radıyallahu anh) demiştir ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)          şöyle buyurdu: ”Her kim, abdestini bitirdiğinde üç kere:

20130320_070413

derse, anasından doğduğu gibi bütün günahları silinmedikçe (o abdestinden) kalkmaz.” (İbni Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, no:29)

Ebu Sa’idil-Hudri (Radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ”Her kim güzelce abdest alırda, abdestini bitirdiğinde ‘ Ey Allahım! Seni tesbih ederim; sana hamdederim; senden başka hiçbir ilah olmadığına sahitlik ederim; senden mağfiret dilerim ve sana tevbe ederim’ derse, Bu söz, mühürle damgalanarak arşın altına konur ve kıyamete kadar iptal edilmez.” (Nesai,
Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, no:81; Heysemi, Mecmu’u’z-Zevaid: 11/244)

20130320_070433

Sevban (Radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ”Her kim güzelce abdest alırda abdestini bitirdiğinde:

20130320_070454

”Allahu Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O, tektir; hiç bir şeriki (ortağı) yoktur. Ey Allahım! Beni son derece tevbe edenlerden ve tam manasıyla temizlenenlerden kıl.” derse, Allau Teala ona cennetin 8 kapısını açar, o kişi istediğinden girer.” (Ebu Davud, no: 170; İmam Ahmed:1/19)

Hazreti Enes (Radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : ”Her kim abdestinin arkasından ‘İnna enzelna’ suresini bir kere okursa, sıddıklardan olur, iki kere okuyan şehitler divanına yazılır, üç kere okuyan ise, Allahu Teala, peygamberlerinin cem olduğu makama ulaştırır.” (Ramuzu’l-Ehadis, Sayfa 438 no: 5463)


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com