Ana Sayfa Dualar

Amentü Duası Okunuşu ve Meali

Amentü Duası Hakkında Bilgi

Amentü kelimesinin Arapça dilindeki karşılığı “inandım” kelimesidir. Amentü duası abdest sırasından ve abdest alındıktan sonra okunması makbul kılınmıştır. Namazlarda ise bu dua okunmaz. Bir başka değişle namaz sırasında sadece namaz duaları okunur. Amentü ise bir namaz duası değildir. Ancak namaz haricinde istenildiği zaman okunabilir. Bu sayede kişi günah işlemekten de uzaklaşmış olur.

Amantü duasından anlatılmak istenen şeyin farkında olan kişi gerçekten mümindir. Müslüman olmamış kişi kelime-i tevhid getirerek kolaylıkla Müslüman olabilir. Ancak her Müslümanın Amentü duasını okuyarak anlamını bilmesi gerekmektedir. Dinimizde her çocuk yeni doğduğunda anne ve babasının dinine mensup olur. Aklı başına geldiği zaman ise anne ve babasının dinine bağlı olmaktan çıkar. Bu yüzden Amentü duasının anlamını çocuklara güzel bir şekilde öğretmek gerekir.

Amentü Duasının Okunuşu

Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi Teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l mevt. Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Amentü Duasının Arapça Yazılışı

Amentü Duasının Türkçe Anlamı

Ben Allâh-ü Te’âlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te’âlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve peygamberidir.

Amentü Duası Dinle