Ana Sayfa Dualar

Kunut Duaları Okunuşu, Anlamı, Ezberi

Kunut Duaları Hakkında Bilgi

Kunut Duaları iki adettir. Bu iki duada da temel olarak anlatılmak istenen şey Allah’a olan yakarmadır. Kunut Duaları’nın ikisinde de yardım, bağışlama ve Allahü Teala’nın emirlerinden çıkmamaya olan gayret kullar tarafından dile getirilir. Bununla birlikte şükretmek ve Allah’tan gelen hiçbir nimete de karşı gelinmeyeceği anlatılır. Kunut Duaları Hanefi mezhebinin okuduğu dualar arasındadır.

İkinci duada ise kulların Allah’a olan yakarması sürekli olarak devam etmektedir. Sadece Allah’a inanıldığının, Allah’ın gazabından korkulduğunun ve ibadetlerin de büyük bir neşe içerisinde yerine getirildiğinden bahsedilir. Allahın gazabının kafirlere ve inanmayanlara kolayca ulaşabileceğinden bahsedilir. Kunut dualarını her gün okumak ve salavat getirmek sünnet olarak bilinir.

Kunut Dualarının Okunuşu

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

Allâhumme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık

 

Kunut Dualarının Arapça Yazılışı

Kunut Dualarının Türkçe Anlamı

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut Duaları Dinle