Farklı Mezhepten Biriyle Evlenmek Günah Mı?

Evlilik ve evlenme islam dinine göre kutsal bir kurum olarak kabul edilir. Karı koca arasında her türlü hukuki, bedensel ve sosyal hakları veren bir akit olarak kabul edilen evlilik kurumu için seçilecek eşlerin dini ve mezheplerinin farklı olması da bazı hükümler içermektedir.

Evlilikte karşılıklı rıza şart

Evlilik aktinin gerçekleşmesi için İslama göre bazı kriterler olduğu gerçek. Öncelikle bu akit mutlaka karşılıklı rızaya dayanmalıdır. Ayrıca iki erkek ve iki kadından oluşmak üzere şahitler. gelinin hakkı olan malları ifade etmek için kullanılan mehir gibi kriterler yerine getirildiği zaman evliliğin önünde herhangi bir engel yoktur. Farklı mezhepler arası evlilik de bu yüzden islam dinine göre bir sorun teşkil etmez.

Ölene kadar süren bir akit 

Yine karşılıklı rızaya dayalı bir ayrılık söz konusu olmadığı takdirde eşlerden birinin ölümüne kadar devam eden evlilik aktinde aile hayatının saadeti ve sürekliliği için eşler arasında mezhep değişiklikleri olabilir. Ayrıca yine sorun yaşanmadığı takdirde her eşin kendi mezhebinin gerekliliklerini yerine getirmesinde de bir mahsur bulunmamaktadır. Farklı mezhepten biriyle evlenmek günah mı sorusuna bu yüzden günah olmadığı ve islam dinine göre bir sakınca bulunmadığı şeklinde cevap verebiliriz.

Mezhep ve din farklılıkları evliliğe engel mi?

Mezhep farklılıkları evliliğe engel mi konusunda engel olmadığı dile getirilse de İslam dinine göre farklı dinlere mezhup kişilerin evlenmesi uygun görülmez. Müslümanlığın gerekliliklerini yerine getiremeyerek eşin dinine geçmek zorunda kalınacak bir evlilik caiz olarak kabul edilmemektedir. Ancak erkek tarafının müslüman olması ve kadın tarafının farklı dinden olması hatta ataiestliği benimsemesi durumunda bile kadın müslüman olmayı seçtiği takdirde bir mahsur görülmemektedir. Ayrıca farklı din ve mezhepler arası evlilik akti içerisinde doğacak çocuklar erkeğin dinine tabi olacakları için ona göre yetiştirilmesi uygun olacaktır.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com