Yalan Yere Yemin Etmek Günah mı?

Yalan Yere Yemin Etmek Günah mı?

On üçüncü Afet: Yalan konuşmak ve yalan yere yemin etmektir:
Bu, günahların en çirkinlerinden ve ayıpların en kötülerindendir. Resülüllah (s.a.v) buyurdu: “Yalandan uzak durun. Zira yalan fücur ile birliktedir ve her ikisi de ateştedir.”[1]

Yine Resülüllah (s.a.v) buyurdular ki:
“Yalan (söylemek) nifak kapılarından bir kapıdır.”[2]
 
Yine  bir rivayette Resül-i Ekrem (s.a.v):
“Bir kimse Allah’a yemin eder ve bu yeminine sivrisinek kanadı kadar yalan katarsa, kalbinde kıyamete kadar devam eden bir leke olarak kalır.”[3] buyurmuştur.

Yalan Yere Yemin Ettirmek Günah mı?

Resül-i Ekrem (s.a.v) bir defasında koyun alış verişi yapan iki adama rastladı. İkisi de yemin ediyordu. Birisi: “Vallahi bundan aşağı vermem” Ötekisi: “Vallahi sana şu kadardan fazla vermem” diyordu. Resülüllah (s.a.v) alıcının koyunu alıp gittiğini görünce şöyle buyurdu.
“Onlardan birine günah ve kefaret icap etti.”[4]
Yine Allah’ın Resül-ü (s.a.v.) buyurdular ki:
“Allah kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz ve onlara bakmaz:
1- Yaptığı iyiliği başa kakan.
2- Malını yemin ile satan.
3- Kibirli kibirli elbisesini sallayarak dolaşan kimse.”[5]
Başka bir hadisi şeriflerinde de Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki:
“Kim haksız yere bir müslümanın malını almak için yalan yemin ederse, Allah’u Teala kendisine kızmış olduğu halde Allah’ın huzuruna varır.”[6]
A b d u l l a h b. C e r a d  diyor ki: Resül-i Ekrem’e: Mümin zina eder mi? diye sordum. Resül-i Ekrem: “Olabilir, zina edebilir” buyurdu. Ben: Yalan konuşur mu? diye sordum. Resül-i Ekrem: “Hayır konuşamaz” buyurdu. Sonra Resül-i Ekrem sözüne şu ayeti ekledi:
“Yalan uyduranlar, ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlardır.”[7]

Hasan-ı Basri (k.s): “Sana koğuculuk (söz taşıyan) yapan, senin aleyhinde de başkalarına koğuculuk yapandır”

Ka’b el-Ahbar’ın rivayetine göre: İsrail oğullarında kıtlık olmuş, Hz Musa ile defalarca yağmur duasına çıktıkları halde, yağmur yağdırılmamış. Allah’u Teala Musa (a.s) “Koğuculukta ısrar eden nemmam içinizde oldukça sana ve maiyyetindekilere icabet etmem”buyurmuş. Musa (a.s) “Ya Rab o kimdir bana bildir, aramızdan çıkarayım” deyince. Allah’u Teala “Sizi koğuculuktan menedip dururken kendim mi nemmam olayım” demiş. Bunun üzerine hepsi tövbe ettiler de yağmur yağdırılarak suya kavuştular.
[1] İbn-i Mace. Nesei.
[2] İbni Adi.
[3] Tirmizi.Hakim.
[4] Buhari.
[5] Müslim.
[6] Buhari.Müslim.
[7] Nahl / 105.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com