Burçlara İnanmak Günah Mıdır?

Burç, fal ve bu tarz şeylerin gayba iman akidesine ters işler olduğu bilinmeli ve bu nedenle de kesinlikle uzak durulması gerekmektedir.

Burçlar İle Burçlara Göre Kişilik Özelliklerini Belirlemek Caiz Midir?

Burçlar ve burçbenzerii bilgi kaynaklarını, gayba ait bilgileri öğrenme kaynağı gibi kullanmak haramdır. Çünkü gayb bilgisi, insana kapalı olan bir bilgi türüdür ve gaybı yalnızca Allah bilir ve biz insanlar da buna da bu şekilde iman ediyoruz. Bunun haricinde bazı tahminleri işaretler olarak algılanır ise bu caiz olabilir.

Burçlar Nedeniyle Şirk’e Düşmek

Gazetelerde ve dergilerde yer alan şans burçlarına ve burç yorumlarına bakan kişiler, kısmetinde gezegenler ile yıldızların etkisi olduğuna inanır ise müşrik kabul edilir ve şayet eğlence olsun diye okur ise asidir ve günahkârdır. Çünkü şirk kılınmış bir şeyi okuyarak eğlenmek caiz değildir ve şeytan kalbine yazılanlar ile inanmayı sokabileceği gibi şirk’e düşülmesine sebep olabilir.

Kuran-ı Kerim’de Burçlar

Takımyıldız ya da yıldız kümeleri anlamına gelen burç, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de de bu anlamda kullanılmıştır. Burçlar denilince aklımıza yengeç burcu ya da akrep burcu gibi burçlar gelmekte ve burçların çıkış yeri de yıldızlar olduğu için burç denmektedir. Fakat bizim aklımıza gelen burçlarda gelecekten haber vermekte olduğu iddiası bulunmaktadır. Bu durum ise bir bakıma falcılıktır. Bu durum ise hem yalandır hem de buna inanmak doğru değildir.

Burçlara İnanmak Doğru Mu?

Dinimizde burçların yeri, astronomi ilminin konusunu teşkil edebilecek derece vardır ve Astronomi ilmi de bu konuda derinleşebilir. Bu sayede araştırmalarını ilerletebileceği gibi yıldızlar ile ilgili birçok bilinmeyeni de ortaya çıkarabilir. Ancak konu ile astroloji denilen ve gök bilgilerini fal alanına çekerek kullanmaya çalışan fal bilim de ilgilenmektedir. Fal bilim denilen yorum dalı, galaksilerin, gezegenlerin, takımyıldızlarının ve yıldızların hareketleri ile insan karakteri, insan davranışları ve insan kişiliği arasında ilişki kurarak, insanın doğumunun ya da önemli olayların meydana geliş tarihlerine göre insanları gruplara ayırmaktadır. Bu yorum dalına eskiler, müneccimlik adı vermekteydi ve bu tarz delilden, ispattan ve burhanda uzak yorumlamaların İslamiyet tarafından onaylanmasını beklemek doğru değildir.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com