Ana Sayfa Dualar

Hacı Uğurlama Duası Hakkında Bilgi

Hacı uğurlama duası, merasim sırasında hacılar uğurlanırken söylenen duadır. Hac dinimizce farz olan kutsal bir görevdir. Bu yüzden bu kutsal görevi yerine getirmek için yola çıkan kişilerin dualar ile uğurlanması gerekmektedir. Kutsal toprakların yolcuları olan hac adaylarını uğurlamak ve dualar ile göndermek yakınlarının görevleridir. Çünkü giden hac adayları da o kutsal topraklarda bizler için dua edecek Müslümanların birer temsilcisidir. Edilen duanın hem eden kişinin hem de duayı dinleyen kişinin içine ilahi bir huzur doldurur.

HACI UĞURLAMA DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU

Hacı uğurlama duasının Türkçe okunuşu şöyledir;

“Elhamdülillahilezî yübahî limelaiketihî bi ibadihi’I-kâiline lebbeyke Allâhümme lebbeyk. Vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammed’in yeş-feu Iimen yekulü lebbeyke. Allahümme lebbeyk. Ve alihî ve ashabihi’I-kailîne lebbeyke Allahümme lebbeyk. Ya vehhabü ya feyyaz. Allahümme-elbîs lihaülai ve lisairl ibadike’l huccaci ihrames-sıhhati ves-selameti minkülli’l alami. Vemûcibati’l-melameli vektüb fi cibahihim likabulike ve mağfiretike alâmeten bihurmetimen kane tuzılluhü’l-ğamame. Allahümme yamen li’ibadihiIhuc-cacı binazarı’r-rahmeti tecellâ yessir lehümü’d-dühûle min babi’s-selam ve tavafı beyti’l-haram. Vessalatü fi-makamin kulte ittehazûmin makâmı İbrâ-hime musalla. Ve’l-vakfete fi cebeli’l-arafâti ve edae sairi nüsüki’l-haccı bila’vicac. Veziyarete ravzatı habîbike sahibi’l-mî’rac. Ve’r-rucua ila evtanihim bila fakrin velâ ihtiyaç. Ve sallallahü teala ala seyyidina Muhammed’in ve alihî ve sahbihî ecmaîn. Veselamün ale’l-mürselin. Ve’l-hamdü lillahi rabbi’l-alemin.”

HACI UĞRULAMA DUASININ ARAPÇA YAZILIŞI

Hacı uğurlama duasının Arapça yazılışı şöyledir;

أَلْحَمْدُلِلَّٰهِرَبِّالْعَالَم۪ينَوَالصَّلٰاةُوَالسَّلٰامُعَلٰىرَسُولِـنَامُحَمَّدٍوَأٰلِه۪وَصَحْبِه۪ٓأَجْمَع۪ينَرَبِّأَدْخِلْنِي “

مُدْخَلَصِدْقٍوَأَخْرِجْنِيمُخْرَجَصِدْقٍوَاجْعَلْلِيمِنْلَدُنْكَسُلْطَانًانَصِيرًا،سُبْحَانَ

الَّذِيسَخَّرَلَنَاهَذَا،وَمَاكُنَّالَهُمُقْرِنِينَ،وَإِنَّاإِلَىرَبِّنَالَمُنْقَلِبُونَاللَّهُمَّإِنِّيأَسْأَلُكَ

فِيسَفَرِنَاهَذَاالْبِرَّوَالتَّقْوَى،وَمِنَالْعَمَلِمَاتَرْضَى،اللَّهُمَّهَوِّنْعَلَيْنَاسَفَرَنَاهَذَا،اَللَّهُمَّاطْوِلَنَاالْبُعْدَ،

اللَّهُمَّأَنْتَالصَّاحِبُفِيالسَّفَرِوَالْخَلِيفَةُفِيالْأَهْلِوَالْمَالِاَللَّهُمَّإِنِّيأَعُوذُبِكَمِنْوَعْثَاءِالسَّفَرِ,وَكَآبَةِ

الْمَنْظَرِوَسُوءِالْمُنْقَلَبِفِيالْمَالِوَالْأَهْلِوَالْوَلَدِ”

HACI UĞURLAMA DUASININ TÜRKÇE ANLAMI

Hacı uğurlama duasının Türkçe anlamı şöyledir;

“Allah’ım! Gireceğim yere doğruluk ile girmemi sağla, çıkacağım yerden ise doğrulukla çıkmamı nasip et. Benim için kendi katından yardım edici kuvvet ver.

Bunu bizim hizmetimize vereni takdis ve teşbih ederiz, yoksa biz buna güç yettiremez idik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.

Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik, takva ve hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip et. Allah’ım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl, uzağı yakın et. Allah’ım! Seferde bizlere yardımcı ol ve geride kalan çoluk çocuğumuz ve malımızın koruyucusu sensin Allah’ım!”

HACI UĞURLAMA DUASI DİNLE

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz