Allah’a Tanrı Demek Günah Mı?

İslam dini öğretilerinde Allah’ın 99 ismi olduğu söylenmiştir. Esma-ül Hüsna olan bu isimler Allah’ın sıfatlarıdır. Özellikle felsefede Allah ismi yerine Tanrı kelimesinin sıklıkla kullanıldığı görülüyor. Bazı islam yorumcularına göre bu durum caiz değildir. Çünkü Allah kelime olarak özel isimdir ve hiç bir dilde karşılığı olmadığı ifade edilir.

Allah’ın isimleri onun sıfatlarıdır 

Allah kelimesi yerine Tanrı kelimesinin kullanılması uygun değil olarak söylenir. Çünkü Tanrı ilah ya da put anlamına da gelmektedir. Özellikle Asuriler döneminde insanlar güneş doğarken yani tan yeri ağarırken güneşe taptıkları için o dönemde kullanılan güneşin adı tan yerinden Tanrı kelimesine döndüğü görülüyor  Bu yüzden Tanrı kelimesinin Allah kelimesi ile yer değiştiremeyeceği kabul ediliyor.

Allah kelimesi her dilde aynıdır 

Allahü Teala da Benim ismim Allah’tır. Bana Allah diye ibadet ediniz şeklinde buyurmuştur. Bu yüzden Allah yerine Tanrı demek uygun mudur sorusuna uygun değildir şeklinde cevap verebiliriz. Her dilde ilah kelimesinin karşılığı farklı kelimeye denk gelmektedir. İngilizce God, Almancada Gott olarak ifade edilen ilah Türkçede Tanrıya denk gelir. Oysa Allah ismi tektir ve her dilde aynı şekilde telaffuz edilmelidir.

Kuran’daki sureleri okumak gerekiyor 

Ali İmran suresinde mevlanız Allahtır ifadesini görüyoruz. Allah’a Tanrı demek günah olarak kabul edilmese de bu kelime tam olarak Allah’ı ifade edemez. Çünkü Tanrı kelimesi de Allah’ın sıfatlarına gönderme yapabilecek kadar etklidir. Bu yüzden yaratıcının asıl isminin kullanmak gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Allah birdir ve ondan başka Tanrı yoktur cümlesi bunu iyi bir şekilde ifade eder Ancak bizim Allah’ımız tanrıdır cümlesi ise uygun bir ifade şekli olarak kabul edilmez. Aradaki nüansı iyi bilmek ve sıfatları ile yaratıcının asıl isminin birbirine karıştırmamak gerekiyor.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com