Abdest Alırken Okunacak Dua Hakkında Bilgi

Abdest alırken okunacak dua peygamberimizin yaptığı bir davranış olup bu yönüyle sünnettir. Peygamberimiz vefat ettiği zaman veda hutbesinde ashabına “Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız zaman yolunuzu kaybetmezsiniz. Biri Kur’an diğeri benim sünnetimdir” buyurarak sünnetine riayet eden ümmetiyle ahirette iftihar edeceğini buyurmuştur.

Abdest Alırken Okunacak Duanın Okunuşu

Abdest alırken okunacak dua okunuşu şöyledir:

Bismillahi’l azim. Vel hamdü lillâhi âlâ dinil İslâm ve âlâ tevfik’ıl imân. Elhamdü lillahi’llezi ce’alelmae tahûren ve ce’alel İslâme nûren.

Abdest Alırken Okunacak Duanın Arapça Yazılışı

Abdest alırken okunacak dua arapça yazılışı ise şu şekildedir:

اَلحَمْدُ الَّذ۪ى جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًاوَجَعَلَ اْلاِسْلاَمَ نُورًا

Abdest Alırken Okunacak Duanın Türkçe Anlamı – 1

Abdest alırken okunacak dua türkçe anlamı ise şöyledir:

“Suyu temiz kılan İslam dinini de nurlandıran Allah’a hamdolsun” anlamına gelmektedir.

Abdest Alırken Okunacak Duanın Fazileti

Abdest alırken okunacak dua fazileti aslında saymakla bitmez. Peygamberimiz her mescide geldiği zaman abdeste başlarken mutlaka bu duayı okur ve Allah’a hamd-ü sena eylerdi. Bu da abdest alırken okunacak dualardan birisi olarak gerçekten de son derece faziletli ve kıymetli dualardan biridir. Bu duayla abdestinizi aldıktan sonra namazınızı edâ ettikten sonra Allah’ın fazlından ve peygamberimizin efendimiz (sav)’in şefaatinden -inşaallah- emin olabiliriz. Bu nedenle mutlaka her abdest alırken okumamız gereken dualardan biridir.

Abdest Alırken Okunacak Dua Dinle

Abdest alırken okunacak dua dinle 

linkinden dinleyebilir, abdest alırken yapmanız gereken her şeyi fazlasıyla görebilirsiniz. Bununla beraber peygamberimizin izinden giderek her yönden siz de Allah’ın rahmetinden ve de onun kerem sahibi olduğundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Bu da son derece önemli bir konudur.

Bazı kaynaklarda abdest alırken ayrı ayrı her organı yıkarken okunacak dualara yer verilir. Fakat Peygamberimiz abdest alırken özel bir dua etmemiştir. Abdest alırken bu duaların okunması şart olmadığı gibi okunması da bir sakınca teşkil etmemektedir.

Abdest Alırken Okunacak Duaların Okunuşu

Abdest alırken okunacak duanın okunuşu şöyledir;

1-Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm ve alâ tevfîk-ıl-îmân El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. (abdeste başlarken)

2-  Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden. (ağza su verirken)

3- Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr. (burna su verirken)

4- Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike. (yüzü yıkarken)

5-   Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren. (sağ kolu yıkarken)

6-  Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden. (sol kolu yıkarken)

7-Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (başı mesh ederken)

8-  Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû. (kulakları mesh ederken)

9-  Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr. (enseyi mesh ederken )

10- Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü.(sağ ayağı yıkarken)

11-  Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre. (sol ayağı yıkarken)

12- (Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.) (abdestten sonra)

 Abdest Alırken Okunan Duaların Türkçe Anlamı – 2

Abdest alırken okunan duaların Türkçe anlamı şöyledir;

1- Azim olan Allah’ın ismiyle başlarım. Bize İslâm dinini ve imanı ihsan eden; suyu temizleyici, İslâm’ı nur kılan Allah’a hamd olsun!

2-Yâ Rabbî, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebi’den içir!

3-[Yâ Rabbî, Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleriyle rızıklandır! Cehennem kokusundan uzaklaştır!

4-Yâ Rabbî, nurunla, evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, yüzümü ağart! Düşmanlarının yüzü karardığı günde, yüzümü karartma!

5- Yâ Rabbî, kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle!

6-Yâ Rabbî, kitabımı solumdan, arkamdan verme, hesabımı zor etme!

7- Yâ Rabbî, vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma! Başka gölgenin olmadığı günde Arşın gölgesinde gölgelendir!

8-Yâ Rabbî, beni, söz dinleyip, en güzeline uyanlardan eyle!

9-Yâ Rabbî, boynumu ateşten azat et!

10-Yâ Rabbî, ayakların kaydığı günde, sıratta ayaklarımı sabit kıl!

11- Yâ Rabbî, Sıratta, düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, ayaklarımı kaydırma! Çalışmamı meşkûr et! Günahımı affet! Amelimi kabul ve ticaretimi helâl et!

12-Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin [ortağın] olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim.

Abdest Alırken ve Aldıktan Sonra Okunacak Dualar İle İlgili Hadisler

Abdest alırken okunacak dualar ile ilgili hadisler şöyledir;

Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer. [Nesai]

Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın 50 yıllık günahı affolur. [Halebi]

Abdestten sonra Kadir suresini 1 defa okuyan sıddıklardan, 2 defa okuyan şehitlerden yazılır. 3 defa okuyan, Peygamberlerle haşrolur.[Deylemi]

Abdestten sonra, 10 defa salevat-ı şerife getirenin gamı gider, duası kabul olur. [Ey Oğul İlmihali]


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com