Derman Arardım Derdime İlahi Sözleri

Derman ararım derdime ilahisi sözleri sizi de kendinizden alıp başka diyarlara götürecektir.  İlahiye çevrilen bu ilahinin sözlerini yazan Niyazi Mısri‘dir.  Aslen Malatyalı olan Mehmet Niyazi islami eğitiminin büyük bir bölümünü Mısır’da yaptığı için Mısri mahlasıyla anılmaktadır. Günümüzden 500 yıl önce 1600 lü yıllarda yaşayan Niyazı Mırsi daha sonraları ilahiye çevrilen derman arardım derdime, derdim bana derman imiş eseri divan edebiyatının başlangıç eseridir.

 

Derman Arardım Derdime İlahi Sözleri Türkçe

Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş,

Bürhân sorardım aslıma aslım bana bürhân imiş.

Sağ u solum gözler idim dost yüzünü görsem deyü,

Ben taşrada arar idim ol cân içinde cân imiş.

Öyle sanırdım ayriyem dost gayrıdır ben gayriyem,

Benden görüp işiteni bildim ki ol cânân imiş.

Savm u sâlât u hac ile sanma biter zâhid işin,

İnsân‐ı Kâmil olmaya lâzım olan irfân imiş

Kande gelir yolun senin ya kande varır menzilin,

Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvân imiş.

Mürşid gerektir bildire Hakk’ı sana Hakk’al‐yakîn,

Mürşidi olmayanların bildikleri gümân imiş.

Her mürşide dil verme kim yolun sarpa uğratır,

Mürşidi Kâmil olanın gâyet yolu âsân imiş.

Anla hemen bir söz durur yokuş değildir düz durur,

Âlem kamû bir yüz dürür gören anı hayrân imiş.

İşit Niyâzî’nin sözün bir nesne örtmez Hakk yüzün,

Hakk’dan ayân bir nesne yok gözsüzlere pinhân imiş

Derman Arardım Derdime İlahi Sözleri Dinle


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com