Tekasür Suresi Anlamı ve Okunuşu

Tekasür Suresi Hakkında Bilgi

Tekasür suresi Mekke döneminde indirilmiş olan bir suredir. Sure toplam 8 ayetten oluşmaktadır. Tekasür adı çokluk yarışı ve çoklukla övünme anlamına gelmektedir. Surenin ana konusu da budur. İnsanların maddi anlamda birbirleriyle yarışmalarının ne kadar yanlış olduğu bu surede anlatılır. Mekke döneminde maddi anlamda zenginlik ise çoklukla belirlenen bir kavramdır. Bir kişinin çok fazla unu veya çok fazla mısırı varsa bu durum çokluk olarak nitelendirilirdi. Oysaki unutulmaması gereken ahirette bunların hiçbirisinin olmayacağıydı.

Bu yüzden çoklukla övünmenin son derece yanlış olduğu, çoklukla övünen kişinin büyük bir günah işlediği ve ahirette de bunun hesabının sorulacağı Tekasür suresinde belirtilmektedir. Bu durumun dünyada hiçbir zaman anlayamayacağınız ama ahirette anladığınızda ise çok geç olduğu anlatılmaktadır.

Tekasür Suresinin Okunuşu

Elhâkümüttekâsür. Hattâ zürtümülmegâbir. Kellâ sevfe ta’lemûn. Sümme kellâ sevfe ta’lemûn. Kellâ lev ta’lemûne ilmel yâgîn. Leterevünnelcahîm. Sümme leterevünnehâ aynel yagîn.Sümme letüselünne yevmeizin aninna’îm.

Tekasür Suresinin Arapça Yazılışı

Tekasür Suresinin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. O çokluk taslamak sizleri oyaladı, ta kabirlere kadar gidip kabirdeki büyüklerinizi ziyaret edişinize kadar ! Öyle değil, ileride bileceksiniz! Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz! Öyle değil, kesin olarak bilseniz, andolsun ki, Cehennem’i mutlaka göreceksiniz! Sonra yine andolsun ki, onu (Cehennem’i) yakın gözüyle göreceksiniz! Sonra andolsun ki, O gün (Kıyamet günü) her nimetten sorgulanacaksınız!

Tekasür Suresi Dinle