Hümeze Suresi

Hümeze Suresi Hakkında Bilgi

Hümeze suresi Mekke döneminde indirilmiş olan surelerden bir tanesidir. 9. Ayettir. Hümeze kelimesi insanları çekiştiren, arkasından konuşan ve ayıplayan kişi anlamına gelmektedir. Surenin konusu da aslen budur. İnsanların arkasından konuşmayı, gıybet etmeyi bir marifet sayanların insanların ahirette karşılaşacakları durumu anlatmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak yapılan tasvir de insanların bu gibi davranışlardan uzak durmaları için yeterli olmuştur.

İnsanları çekiştirmenin, ayıplamanın, arkasından konuşmanın günümüzdeki karşılığı dedikodudur. Bu gibi davranışlar sergileyenlerin ahirette ateşin içinden çıkan beton sütunlara bağlanılarak cezalandırılacağı anlatılmaktadır. Bununla birlikte insanlarda kusur arama, bu kusurları sürekli ortaya çıkarma, paraya gücenme ve parayı doğru olmayan şeyler için kullananların da başlarına gelecek olanlar Hümeze suresinde anlatılmıştır.

Hümeze Suresinin Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm

Veylün li külli hümezetin lümezeh. Ellezicemea malen ve addedeh.Yahsebü enne malehû a*hledeh. Kellâ le yümbezenne fil hutameh. Ve mâ edrâke mel hutameh. Nârullahilmugadeh elletî tettaliu alel ef’ideh İnnehâ aleyhim mü’sadeh fî amedim mümeddedeh.

Hümeze Suresinin Arapça Yazılışı

humeze

Hümeze Suresinin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. O ki; mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. O, malın kendisini ebedi kılacağını zannetmiştir. Hayır! Andolsun ki O, Hutame’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? O Allah’ın tutuşturulmuş, tırmanıp kalplerin ta üstünü saran ateşidir. Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlardır ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır.

Hümeze Suresi Dinle


3 Yorumlar
  1. Emre İbrahim Yorumunda diyor ki;

    yarabbim senin ŞAFİ isminle yalvarıyorum.bütün şifa istayen darda kalan mümin kullarına imdat eyle.Rabbim sen herşeyi bilensin.herşeyin sahibi sensin.dualarımızı kabul et ALLAH’ım. ,

  2. Burak KISA Yorumunda diyor ki;

     ben yeniyim burda..ve sizi bulduğum için ALLAH’a çok şükürler olsun..duayla kalın. ,

Yoruma kapalı.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com