Cenaze Duası – Cenaze İçin Okunacak Dualar

Cenaze Duası Hakkında

Cenaze duası, okunan dualar arasında durumun gerçekliğine en çok hitap eden ve beklenilen ve istenilen sonucu en doğru ve hızlı şekilde doğuracak ve içindeki temenni ve dileğin kabul edileceği dualar arasındadır. Tabi ki diğer dualarda olduğu gibi cenaze duası okunurken de belirli bir samimiyet ve kalpten bağlılık duygusu şarttır. Herhangi bir metni okur gibi okunan duaların pek hikmeti harbiyesi olmayacağı düşünülmektedir. Bu hususta belirtilen hadislerden de anlaşılacağı gibi okuduğumuz ayet ve duaların köprücük kemiklerimizden daha aşağılara tesir ederek sadece kalbimize değil bütün bedenimize işlemesi gerekmektedir. Aksi taktirde okuduğumuz duaların kabul olması mümkün değildir. Cenaze duası okuyarak veya diğer duaları okuyarak sadece bulunduğumuz toplumun beklentilerini karşılamış oluruz. Okuduğumuz dua ile ne mevtaya bir faydamız olur ne de Allah bu duanın hürmetine bize herhangi bir sevap yazar.

Cenaze duasının diğer dualardan farklı olarak okuyan kişinin duaya ihtiyacı olan kişinin olmamasıdır. Ölmüş insanlar için okunuyor olmasından dolayı ölmüş kişinin kendi adına bu duayı okuması mümkün değildir. Her ne kadar ruhani alemde kendisi için okuyacağı veya yapacağı dualar olabilse de görünen alem yani dünya hayatında geride bıraktıkları tanıdıklarının veya sevdiklerinin kişiye hayır getireceğine inanılarak yapacakları dualar arasında olan cenaze duası başkaları tarafından okunmaktadır.

Cenaze Duası Olarak Okunan Dualar

Cenaze duası dediğimiz için bu duanın mutlaka ölünün başında veya defnedilirken okunmasının bir zorunluluk olduğunu düşünmemek gerekir. Bu dua okumak isteyen herkesin her yerden okuyabileceği bu duadır. Çünkü duaların sahibinin Allah olduğunu ve dualara karşılık verecek olanın da Allah olduğunu unutmamız gerekir. Bu gerçekliğin dikkate alınması durumunda yapacağımız duaların kıtalar ötesinde ölmüş insanlar için bile fayda verebileceğini unutmamız gerekir.

Okuyacağımız cenaze duasının kişinin mezarına giderek okumamız duanın tesir etmesi için özel bir formül olduğunu düşünmek dine hurafe katmaktan başka bir şey değildir. Kabul edilecek olan dua her yerden kabul edilir ve kişinin gıyabında edilen duayı kişiye duyurmak diye bir zorunluluk bulunmamaktadır. Hele ki o kişi ölmüş ise o zaman bu duayı o kişiye duyurmak zaten mümkün değildir. Cenaze duası da dahil diğer bütün duaların mümkün olduğu kadar sessiz okunması gerektiğini de düşünürsek bu duaları okuduğumuzu çok yakınlarımızdakilerin bile duyması mümkün değilken bu duaları ölmüş kişilere duyurmanın tek yolu olsa olsa yine Allah’ın dilemesi ile mümkün olabileceğini unutmayalım. Bu duyurmak da kesinlikle manevi bir bildiri şeklinde olacaktır.

Cenaze duası olarak okunan dualar birden fazla dualar olmaktadır. Bu dualar bazı önemli kişilerin tavsiyesi ve önerisi ile yapılan ve oluşmuş dualardır. Kuranı kerimde cenazeler için okunan dua Yasin süresi ve diğer bilinen dualardır. Bu dualar dışında okunan cenaze duaları tamamen kişilerin kendi düşüncelerinin sonucu olarak ölmüş kişilerin hayrına dua mahiyetinde okunmuş dualardır. Bu dualara ulaşmak için internetten araştırma yapılabilir.

Cenaze Erkek İse

“Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sağîrinâ kebîrinâ . Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmâni ve hussa hâzelmeyyite  birravhi verrâhati  velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil’ emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

erekek cenaze dua 1

Mânâsı: Allâh’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı afv ü mağfiret buyur. Yâ Rabb! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna erdir. Yâ Rabb! Eğer bu ölü, muhsin ise ihsanını artır; ve eğer yaramaz bulunmuş ise affet. Kendisine emniyet, beşâret, kerâmet ve kurbaniyet nasib buyur, rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Cenaze Kadın ise

“Allahümma’ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi ale’l islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale’l iman. Ve hussa hazihi’l meyyite bi’r ravhi ve’r rahati ve’l mağfireti ve’r rıdvan. Allahümme in kanet muhsineten fe zid fi ihsaniha ve in kanet musieten fe tecavez anha ve lakkiha’l emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn..”

kadin cenaze dua 2

Mânâsı: Allâh’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı afv ü mağfiret buyur. Yâ Rabb! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna erdir. Yâ Rabb! Eğer bu ölü, muhsin ise ihsanını artır; ve eğer yaramaz bulunmuş ise affet. Kendisine emniyet, beşâret, kerâmet ve kurbaniyet nasib buyur, rahmetinle, ey erhamerrâhimîn.”

Cenaze çocuk ise

Duadaki ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale’l-îmân (öldüreceklerini iman üzere öldür) cümlesi yerine, Allâhümme’c‘alhü lenâ feratan, Allâhümme’c‘alhü lenâ ecren ve zuhran, Allâhümme’c‘alhü lenâ şefi‘an müşeffe‘an (Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve âhiret azığı eyle, onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!) diye dua edilir.

Cenaze Duası Dinle


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

4 Yorumlar
 1. Ceylan ŞENTÜRK Yorumunda diyor ki;

  Teşekkür ederim sohbet kitabıma yazı olarak sizi yazdım bugün

 2. Berna GEREN Yorumunda diyor ki;

   ya rabbim…bizleri koru.en büyük korkum son nefesimde imansız gitmek beni bu korkumla sınav etme…karşıma öyle insanlar çıkar ki her an seni onlara anlatabileyim…içimde derinlerde sızlayan yaranın telafisini en kısa zamanda yapabilmeyi nasip et.sen o kadar büyük ve ulusun ki…seni o kadar çok seviyorum ki…benim arkadaşlarıma hidayet ver rabbim…seni bilip senin istediğin gibi yaşayamayan insanlara hidayet ver…senin sevgini tatmayanlara sevginin ateşini düşür ya rabbi.herkes senin sevgini tatsın rabbim.bugün benim doğum günüm.bana hayırlı geçecek uzun bir ömür verki….hep seni yaşayayım, senle olup insanlara seni anlatayım.amin….. ,

 3. Dilara DEMİR Yorumunda diyor ki;

  Dua ederken lütfen ben değil biz olarak dua edelim değilse kabul olması geç olur. ,

 4. Deniz DOGAN Yorumunda diyor ki;

  ALLAHIM,nimetini küfre çevirmekten onu tanıdıktan sonra nankörlükten ve onu övdükten sonra unutmaktan sana sığınırım…AMİN. ,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com