Ana Sayfa Dualar

Şehid Olarak Ölebilmek İçin Dua Hakkında Bilgi

Şehid olarak ölebilmek için dua hakkında şöyle buyrulmuştur; bir insanın ölmek için dua etmesi caiz değildir ancak şehit olmayı istemesi caizdir. Ebu Musa Abdullah ibn Kays el Eşarî (r.a) Şöyle Dedi:

Resulullah {s.a.v}’e “Biri Cesaretini Göstermek Diğerleri Milletini Korumak Öteki İse Kendisine Yiğit Adam Dedirtmek İçin Savaşan Kimselerden Hangisi ALLAH Yolundadır?”diye Sorulduda Resulullah Şu Cevabı Verdi. “Kim İslâmiyet Daha Yüce Olsun Diye Savaşıyorsa,O ALLAH Yolundadır.Yani Şehid Ona Denir.” (Buhârî,İlim 45;Müslim,İmâra 150.)

Şehid Olarak Ölebilmek İçin Duanın Okunuşu

Şehid olarak ölebilmek için duanın okunuşu şöyledir;

Hz. Ömer’in şehitlik duası; “Allahumme inni eseluke fi sebilike ve vefaten bi beledi resulike.”

Şehid Olarak Ölebilmek İçin Duanın Türkçe Anlamı

Şehid olarak ölebilmek için  duanın Türkçe anlamı şöyledir;

Hz. Ömer’in şehitlik duasının anlamı;

“Allah’ım, senin yolunda şehit olmayı ve Resulünün beldesinde ölmeyi senden diliyorum.” (Muvatta, 1021)

Şehid Olarak Ölebilmek İçin Dua Hakkında Hadisler ve Tahliller

Şehid olarak ölebilmek için dua hakkında hadis ve tahliller şöyledir;

Şehitlik mertebesine ulaştıran dua hakkında hadislerde şöyle buyrulmuştur;

“Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür.” “Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur.”

Bedir Savaşı Sırasında Allah Resûlü buyurdular:

“–Her kim, bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebât eder, şehit düşerse, Cenâb-ı Hak elbette onu cennete koyacaktır. Bugün şehit olanlara Firdevs Cenneti hazırdır. Hücûm ediniz, hamle ediniz!” (İbn-i Hişâm, II, 267-268)

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde kim bu duayı sabah okursa akşama kadar vefat ederse ve akşam okuduğunda sabaha kadar vefat ederse şehit derecesine ulaşır. Duâ şudur: Allahümme ente rabbî lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vaadike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi-ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.

Hergün yirmibeş kere “Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ ba’d-el-mevt” okuyanlar, Duhâ yâni kuşluk namazı kılanlar, her ay üç gün oruç tutanlar, yolculukta da vitr namazını terk etmiyenler, ölüm hastalığında, kırk kere “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn” okuyanlar, her gece Yasîn okuyanlar, abdestli olarak yatanlar, devamlı olarak mudârâ edenler yâni dîni korumak için dünyalık verenler,her sabah veya akşam devamlı olarak üç kere “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytanirracîm” ile (Haşr) sûresinin sonunu okuyanlar “Âhıret şehîdi” olurlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz