Namazsızlığın İnsanı Cehennem Kuyusuna Düşüreceği

”Nihayet onların ardından birtakım kötü döller gelmişti ki onlar o (farz namazlara inanmayarak veya tamamen terk ederek yahut kazaya bırakarak ya da Ta’dil-i erkana riayet etmeyerek)namazı zayi etmiştiler ve (içki,zina gibi haramlar işleyerek,namazdan ve zikirden alıkoyan nefsani arzulara ve)şehvetlere tamamen uymuştular.


Muhakkak ki onlar büyük bir şerre /o azgınlığ(ın ağır cezasın)a(cehennemdeki diğer vadilerin bile,şerrinden Allah’a sığınmakta oldukları) ğayy(kuyusun)a/kavuşacaklardır” (Meryem Suresi : 59) buyurarak namazsızların kötü akibetini beyan etmiştir.

 
Nitekim namazı zayi edenlerin tehdit olunduğu ”Ğayy”ile:
”Her kim bunu yaparsa,günahın(ın cezasına)a kavuşacaktır” (Furkan Suresi : 68’den) ayet-i kerimesinde zikredilen ”Esam” tabiri hakkında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ğayy ile Esam iki ırmaktır ki,cehennem ehlinin irinleri oraya akmaktadır” buyurmuştur. (İbni Merduyeh, Suyuti , ed-Dürrü’l-mensur:10/101)
İbni Mes’ud (Radıyallahu anh) şöyle buyurmuştur: Bunun manası: ”Namazı tamamen terk ettiler” demek değildir. Lakin ”Onu vakitlerinden geciktirdiler” demektir.
Tabi’inin imamı olan Said ibni Müseyyeb (Radıyallahu anh) şöyle buyurmuştur.
”Namazı zayi etmek demek;ikindi gelinceye kadar öğleni kılmamaktır;akşama kadar ikindiyi kılmamaktır.
Yatsıya kadar akşamı kılmamaktır,imsak vaktine kadar yatsıyı kılmamaktır,güneş doğuncaya kadar da sabahı kılmamaktır.
Her kim bu hal üzere ısrar ederek tevbe etmeden ölürse Allah-u Teala onu cehennemde dibi çok derin olan ve azabı çok şiddetli olan ‘Ğayy vadisi’ne atmakla tehdit etmiştir.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com