Namaz Terkinin Kişiyi Allah’ın Düşmanları Arasına Sokacağı

 

Abdullah ibni ‘Amr (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her Kim kıyamet gününde Allah-u Te’ala’ya beş vakit namazla, ramazan orucuyla ve cünüplükten yıkanmayla kavuşursa, o gerçekten Allah-u Te’ala’nın hakiki kulu olur. Her kim de bunlardan bir şeyi noksan ederse, o da Allah-u Te’ala’nın hakiki manada düşmanı olmuş olur.”  (Taberani, el-Mu’cemu’l-kebir, no:127, 1/201; Heysemi, Mecma’u’z-zevaid, no:127, 1/201)

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Üç şey vardır ki onları koruyan gerçek manada bir velidir (Allah dostudur), onları zayi eden ise hakikaten (Allah’a karşı) bir düşmandır.

Onlar da; namaz, oruç ve cünüplükten yıkanmaktır.”  (Suyuti, ed-Dürrü’l-mensur, 3/44; Taberani, el-Mu’cemu’l-evsat, no:8961)


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com