Cenaze Defnedildikten Sonra Yapılan Dua Hakkında Bilgi

Cenaze defnedildikten sonra yapılan dua ile ilgili olarak; Bir Müslüman öldükten sonra kabrinde, bir deve kesilip etleri parçalanıp bölünecek kadar vakit geçirip kuran okumak güzel bulunmuştur. Cenaze defninden sonra Mülk, Vakıa, İhlas ve muavvizeteyn sureleri okunur. Rasullullah (s.a.v) defin bittikten sonra kabrin üzerinde durup  :”Kardeşinize af dileyiniz ve ona sebat verilmesini isteyiniz. Çünkü o şimdi sorulmaktadır.” buyurmuştur.

Cenaze Defnedildikten Sonra Yapılan Duanın Arapça Yazılışı

Cenaze defnedildikten sonra yapılan dua Arapça şu şekilde yazılır;

اَلْحَمدُ للهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَ الْعاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلاَعُدْواَنَ اِلاَّعَلَي الظَّالِمِينَ

وَ الصَّلاَةُوَ السَّلامُ عَلَي رَسوُلِناَ مُحَمَّدٍ وَعَليَ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِين

رَبَّناَتَقَبَّلْ مِنّاَ اِنّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ

وَتُبْ عَلَيْناَ ياَمَوْلاَناَ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوّاَبُ الرّحِيمُ

واهْدِناَ وَوَفِّقْناَ اِليَ الْحَقِّ وَاِليَ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمِ

ّوَاعْفُ عَنّاَ ياَ كَرِيمُ ّوَاعْفُ عَنّاَ ياَ رَحِيم

وَغْفِرْ لَناَ ذُنوُبَناَ بِفَضلِكَ وَكَرَمِكَ ياَ اَكْرَمَ الاَكْرَ مِينَ واياَ اَرحَمَ الراَحِمِنَ

Cenaze Defnedildikten Sonra Yapılan Duanın Türkçe Anlamı

Cenaze defnedildikten sonra yapılan duanın Türkçe anlamı şöyledir;

Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatın ve bütün mevcudatı yoktan var eden İstediğini istediğine veren, istediği zaman almak kudretine sahip olan ulu Allahımız…

Şu anda kapına geldik, yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi!

Okumuş olduğumuz; aşr-ı şerifleri kabul eyle, Ya Rabbi !

Hasıl olan sevabı evvelen bizzat iki cihan serveri Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa  (s.a.v.)in temiz ruh-i şeriflerine hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi !

Kur’an-ı Kerim’i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabiin, tebe-i tabiin, Müfessirin ve muhaddisin’in ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi !

Burada bulunan cemaatimizin ölmüşlerinin de ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle Ya Rabbi!

Bu kabristanda medfun bulunan bütün mü’min ve mü’mine  kullarınında ruhlarına hediye ediyoruz ulaştır Ya Rabbi!

Okunan aşr-ı şerifler den hasıl olan sevabı, Bilhassa şu anda defni ile meşgul olduğumuz,merhum kulunun ruhuna hediye ediyoruz vasıl eyle Ya Rabbi!

Kabrini , Kur’an-ı Kerimin nuru ile pür-nur makamını cennet eyle Ya Rabbi!

Geride kalan hısım akrabalarına’da sabr-ı cemiller,vücutlarına da sağlık ve sıhhatler  ihsan eyle..

Öbür alemde;Cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dahil eyle Ya Rabbi !Kur-‘an-ı Kerim’in yolundan bizleri ayırma Ya Rabbi !

Bizlerinde gözlerimiz perdelenmeden sayılı nefeslerimiz tükenmeden önce cümlemize kamil-i iman ve şehadet kelimesi ki buyrun:

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh”

Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek  ruh teslim etmeyi cümlemize nasib eyle Ya Rabbi !

Bizleri müslüman olarak dünyaya getirdiğin gibi ,yine müslüman olarak yaşamayı ve müslüman olarak bu dünyayı ter etmeyi nasip eyle..

“Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun. Ve salamun alel murselin. Vel hamdu lillahi Rabbil alemin.

Dualarımızın kabulü için,merhumun ruhu için bilhassa Allah rızası için.

EL-FATİHA

Cenaze Defnedildikten Sonra Yapılan Dualar Hakkında Tahliller

Cenaze defnedildikten sonra yapılan dua tahlilleri;

Resulü Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), bir cenaze gömüldükten sonra hemen geri dönmezdi. Bir müddet mezarı başında durur ve cemaata karşı şöyle buyururdu: “Kardeşiniz için Yüce Allah’dan mağfiret isteyiniz ve kendisine sükûnet ihsan buyurmasını dileyiniz. O, şimdi sual görecektir.

İmam Şâfiî (rh.) hazretleri, “Mezarın başında Kur’an’dan âyetler okumak müstehaptır. Kur’an’ın tamamının okunması (hatim edilmesi) ise, daha güzeldir” buyurur.

Cenaze toprağa gömülür gömülmez din kardeşlerinin hemen oradan dağılmaları uygun değildir. Cenazenin ruhu, onların bulunuşu ile yeni hayatına / vaziyetine ünsiyet kazanır, alışıp ısınır. Böylece kendisine yöneltilecek suallere hazırlanmış ve mağfiret-i sübhâniyenin tecellisini gözetlemiş / kollamış olur.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), bir cenaze gömüldükten sonra hemen geri dönmezdi. Bir müddet mezarı başında durur ve cemaate hitaben şöyle buyururdu:

“Kardeşiniz için Allah Teala’dan mağfiret isteyiniz ve temkin (metânet-sükûnet) ihsan buyrulmasını dileyiniz, O şimdi sual görecektir”.

Cenaze Defnedildikten Sonra Yapılan Dua Dinle


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

2 Yorumlar
  1. […] Cenaze defnedildikten sonra yapılan dua ile ilgili olarak; Bir Müslüman öldükten sonra kabrinde, bir deve kesilip etleri parçalanıp bölünecek kadar vakit geçirip kuran okumak güzel bulunmuştur. Cenaze defninden sonra Mülk, Vakıa, İhlas ve muavvizeteyn sureleri okunur. Rasullullah (s.a.v) defin bittikten sonra kabrin üzerinde durup  :”Kardeşinize af dileyiniz ve ona sebat verilmesini isteyiniz. Çünkü o şimdi sorulmaktadır.” buyurmuştur. […]

  2. Betül KARAASLAN Yorumunda diyor ki;

    Kesinlikle Allah’a ne kadar önem veriyorsa insan oğlu ona göre davranıyor ki Allah da öyle kulunu sevsin

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com