Kadın Sesinin Avret Olup Olmayışı

 

Tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir. “en-Nevazil” isimli eserde “Kadının sesi avrettir, Kur’an’ı kadından öğrenmesi daha güzeldir” denilmiştir.

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Tesbih erkeklere, el çarpmak da kadınlara mahsustur.” (Buhari, Amel:5, no:1145, 1/403; Müslim, Salat:23, no:422, 1/318)

Erkeğin, kadının sesini işitmesi güzel değildir. “el-Kafi” isimli eserde şöyle zikredilmiştir: “Kadın açıktan (sesli olarak) telbiye yapmaz (İhramlıyken bağırarak ‘Lebbeyk’ demek). Çünkü sesi avrettir.”

İmam Ebu’l-Abbas el-Kurtubi (Rahimehullah), şarkı dinlemek hakkında yazdığı kitabında şöyle demiştir:

“Zekası kıt olanlar: ‘Kadının sesi avrettir’ derken onun konuşmasını kasdettiğimizi sanmasınlar. Bu zan doğru değildir.

Biz yabancı erkeklerin, ihtiyaç olması durumunda (mahremi olmayan) kadınlarla konuşmasını caiz görüyoruz.

Ancak kadınların yüksek sesle konuşmalarını, seslerini uzatmalarını ve yumuşatmalarını caiz görmüyoruz.

Çünkü bunlarda erkekleri kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini harekete geçirmek vardır.

Kadının ezan okuması da bundan dolayı caiz olmamıştır.”

Netice: Hanefilerde tercih edilen görüşe göre; kadının sesi avret değildir.

Cumhurun (Şafi’i, Maliki ve Hanbelilerin) görüşü de, kadının sesinin avret olmadığı şeklindedir.

Fakat Kur’an okumak şeklinde olsa bile, çoşkulu ve nameli okuyuşlarını işitmek haramdır. (İbn-i Abidin, Reddü’l-muhtar, cilt, shf:405-406)


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com