İlim-İrfan Mektebi

Tasavvuf, esrar odasının ilahi sırlarına insanı mazhar eden bir yoldur.
Asıl mana süzülmektir. Tereyağının süzüldüğü gibi süzülmek, haddelerden geçmek. Bu hale gelebilmek için tasavvuf elzemdir. (gereklidir.)
Tasavvuf bir ilim-irfan mektebidir. Esrar odasının ilahi sırlarına mazhar olabilmek ve hakikati anlamak için kurulmuş bir mektep. Bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne inilir.

Bu ilim ve irfanı tahsil etmek için Mürşid-i Kamil-i bulmak şarttır ve elzemdir. Hakikat yolunun rehberini Hazret-i Allah yetiştirmiş. Onu mahviyetin en aşağı derecesine indirmiştir. Yalnız Allah ve Resülün’den bahseder, başka hiçbir şeyden bahsetmez. Hep O’nun varlığını, O’nun verdiğini ortaya koyar. Allah yolunu ona tarif eder.

Mürşid-i Kamil Hazret-i Allah’ın ona bahşettiği tasarruf ile yürütür. Oldukları yerde müritlerini tekamül ettirir. Az dersle çok yol aldırır. İstidatları nisbetinde geldikleri makamlara tekrar çıkarır. Yani misal aleminden gelmişlerdi, tekrar o aleme kadar çıkarmaya muvaffak olur. Bu bir lutf-i ihsandır. Hazret-i Allah o kişiye ihsan edecek ki, Mürşid-i Kamil bunu yapsın. Kalbi bozuk, yani cılk yumurta gibi olan hiçbir şey alamaz. Binaenaleyh bir insanın dünyaya gelerek birinci turu yapmasına anne-baba vesile olduğu gibi, ikinci turu yapıp daireyi tamamlamasına da Hazret-i Allah Mürşid-i Kamil’i vesile kılmıştır.

İmam Rabbani (k.s): “Şeriat üç şeyle tamamlanır. İlim, amel, ihlas” buyurmuşlardır. İlim okumakla, amel çalışmakla elde edilirse de, ihlas ve ihlas da daimi kalmak ancak tasavvufla elde edilir. Onlar hıfz-ı himayede tasarrufu ilahiye de oldukları için, o ihlası elde ediyorlar.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com