Ana Sayfa Dualar

Cuma Günü Okunacak Dualar

Şüphesiz ki Müslüman alemlerin bayramı olarak görülen günlerden en hayırlısı olarak kabul edilir cuma günleri. Cuma günü okunacak dualar da bir o kadar değerlidir. Her Müslüman birey cuma günün hazırlığını perşembe gecesinden hatta akşamından yapmaya başlar. Bunlardan en önemlisi perşembeyi cumaya bağlayan gece hayır kapılarının açıldığı anlardandır. İşte perşembe gecesi okunacak dua.

“Cum’a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fâtiha’dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî, no: 21356)

 

 

“Şu duâ ile cum’a günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.”

“Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

 

Cuma namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa okunacak dua:

Türkçe Meali

“Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder.”(Ali el-Müttakî, no: 21321)

 

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs sûresini, Felâk sûresini ve Nâs sûresini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

Cuma Namazından Sonra İhlas Felak Ve Nas Süresi