Buruc Suresi

Buruc Suresi Nedir?

Mekke döneminde inmiş olan Buruc suresi, yirmi iki ayettir ve adını da birinde Ayetteki “el-Bürûc” kelimsesinden almaktadır. Sureye adını vermekte olan “Bürûc” ise burçlar anlamına gelmektedir. Buruc suresinin ana konusu ise, hendek ehli denilmekte olan inkârcıların, müminlere verdikleri sıkıntılar ile müminlerin inançları uğruna bunlara karşı gösterdikleri direnç ve sabırdır.

Buruc Suresinin Okunuşu

Buruc suresinin okunuşu, “Bismillahirrahmanirrahim. 1. Vessemai zatilbüruci. 2. Velyevmilmev’udi. 3. Ve şahidin ve meşhudin. 4. Kutile ashabül’uhdudi. 5. En nari zatelvekudi. 6. İz hüm ‘aleyha ku’udün. 7. Ve hüm ‘ala ma yef’alune bilmü’miniyne şühudün. 8. Ve ma nekamu minhüm illaen yü’minu billahil’aziyzilhamiydi. 9. Elleziy lehu mülküssemavati vel’ardı vallahü ‘ala külli şey’in şehiydün. 10. İnnelleziyne fetenülmü’miniyne velmü’minati sümme lem yetubu felehüm ‘azabü cehenneme ve lehüm ‘azabülhariykı. 11. İnnelleziyne amenuve ‘amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel’enharü zalikelfevzülkebiyrü. 12. İnne batşe rabbike leşediydün. 13. İnnehu hüve yübdiü ve yü’ıydü. 14. Ve hüvelğafurülvedudü. 15. Zül’arşilmeciydü. 16. Fa”alün lima yüriydü. 17. Hel etake hadiysülcünudi. 18. Fir’avne ve semude. 19. Belilleziyne keferu fiy tekziybin. 20. Vallahü min veraihim muhıytun. 21. Bel hüve kur’anün meciydün. 22. Fiy levhın mahfuzın.” Şeklindedir.

Buruc Suresinin Fazileti

Buruc suresinin fazileti, “Bismillâhirrahmânirrahîm. 1.Burçlarla dolu göğe andolsun, 2.Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun, 3,4,5.Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir. 6,7.O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. 8,9. Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir. 10. Şüphesiz mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır. 11.İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. 12.Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir. 13.Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. 14.O, çok bağışlayandır, çok sevendir. 15.Arş’ın sahibidir, şanı yüce olandır. 16.Dilediğini mutlaka yapandır. 17,18. Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana geldi mi? 19.Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar. 20.Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. 21.Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır. 22.O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.” Şeklindedir.

Buruc Suresi Dinle

Buruc suresi dinlemek için https://www.youtube.com/watch?v=sr6wtHzZhPc adresini ziyaret edebilirsiniz.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com