Bir Vakit Namazı Dahi Kaçıranın, Ailesini Ve Bütün Varlığını Kaybetmiş Gibi Zararda Olacağı

 

Nevfel ibni Mu’aviye (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim bir namazı kaçırırsa sanki o, ailesini ve malını yitirmiş gibidir.”  (Suyuti, el-Dürrü’l-mensur, 3/59; Nesai, no:477-479; İbni Hibban, no:1468)

İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“İkindi namazını kaçıran kimse, sanki ailesini ve malını elinden kaçırmış gibidir.”

(Buhari, Mevakit:15; Müslim, Mesacid:200, no:1417, sh:253; Ebu Davud, Salat:5; Tirmizi, Salat:128; Nesai, Salat:17; İmam-ı Malik, el-Muvatta’, Vaktu’s-salat:21) 


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com