Beled Suresi Hakkında Bilgi

Beled Suresi; Kaf Suresinden sonra Mekke’de indirilmiştir. Beled Suresi 20 ayettir. İlk ayette geçen şehir anlamına gelen beled kelimesinden adını almaktadır. Beled suresinde insanın yaratılışı, insana verilen vasıflardan, vasıflarını kullanmayanların kötü durumlara geleceğinden ve iyiye kullananların ise mutlu olacağından söz edilmektedir.

Beled Suresinin Okunuşu

Beled suresinin okunuşu şu şekildedir ;

Bismillahirrahmanirrahim
1. La uksimü bilhazelbeledi.
2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
3. Ve validin ve ma velede.
4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin.
5. Eyahsebü en lenyakdire ‘aleyhi ehadün.
6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8. Elem nec’al lehu ‘ayneyni.
9. Ve lisanen ve şefeteyni.
10. Ve hedeynahünnecdeyni.
11. Felaktehamel’akabete.
12. Ve ma edrake mel’akabetü.
13. Fekkü rekabetin.
14. Ev ıt’amün fiyyevmin ziy mesğabetin.
15. Yetiymen za makrebetin.
16. Ev miskiynen za metrebetin.
17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18. Ol,eke ashabülmeymene
19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti.
20. ‘Aleyhim narün mü’sadetün.

Beled Suresinin Türkçe Anlamı

Beled Suresinin Türkçe anlamı;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1,2,3,4. Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

5. İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. “Yığınla mal harcadım” diyor.

7. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8,9,10. Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?

11. Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.

12. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?

13. O tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmek)tir.

14,15,16. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

17,18. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.(1)

(1) Bu âyetin son cümlesi “Amel defteri sağdan verilecek kimselerdir” şeklinde de tercüme edilebilir.

19. Âyetlerimizi inkâr edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.(2)

(2) Bu âyet, “Âyetlerimizi inkâr edenler ise, amel defterleri soldan verilecek olanlardır” şeklinde de tercüme edilebilir.

20. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.

Beled Suresinin Fazileti

Beled suresi fazileti; Ahirette hesapların kolay verilebilmesi için beled suresinin her gün 7 kere okunması gerekmektedir. Sureyi yazıp ıslatıp suyu gözlerine sürmek göz ağrılarına iyi gelmektedir. Bağırsak rahatsızlıklarına şifa olmaktadır. Sureyi inşirah sure ile birlikte okumanın maddi ve manevi sıkıntılara faydası bulunmaktadır.

Beled Suresi Dinle


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

1 yorum
  1. Abdullah Canberk Yorumunda diyor ki;

    Huzurkapisi inanç benim akrabam olur o na burdan selamlar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com