Aşure Duası

Aşure Duası Hakkında Bilgi

Aşure Müslümanlar için önemli bir tatlıdır. Bu tatlının yapımı ve dağıtılması tüm Müslümanlar için önemlidir. Elbette sadece bir tatlı olarak bakmak doğru olmaz. Aşure yeni bir yılı karşılarken yapılan bir tatlıdır. İçerisinde barındırdığı her türlü gıda Allahü Teala’nın bereketinin de bir göstergesidir. İçerisinde bulunan gıdalar Müslümanlar için Allahü Teala’nın bereketidir.

Pek çok duada olduğu gibi Aşure duasında da Allahü Teala’ya bir yakarış vardır. Aşure yapıldıktan sonra ihtiyaçları olanlara ve tatlı yiyemeyen fakir insanlara dağıtılması insanların büyük bir sevap kazanmalarına sebep olur. Aşure tatlı bu sebepten dolayı pek çok Müslüman için de kutsal bir tatlı sayılmaktadır.

Aşure Duasının Okunuşu

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Aşure Duasının Arapça Yazılışı

asure duasi

Aşure Duasının Türkçe Anlamı

Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun.

Aşure Duası Dinle


2 Yorumlar
  1. Dilfiruz YİĞİT Yorumunda diyor ki;

    Hocam imkanın kısıtlı olup elindekini Allah rızası için veriyorsan bi kıymeti olmuyor mu

  2. Fatıma NURDOĞAN Yorumunda diyor ki;

    Rabbimiz! Günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bize azap etme! Sen’in azabına uğrayarak helak olmaktan dolayı tir tir titriyoruz; bahtına düştük, ne olur, bizi azabından koru ve bize hem dünyada hem de ahirette afv ü afiyet ver. ,

Yoruma kapalı.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com