Allah Korkusunun Yedi Alameti

Birinci alamet dilde belirir:
Allah korkusu taşıyan kul dilini yalandan, dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor. Bunlar yerine onu zikirle, Kur’an okumakla ve ilmi konuşmalarla meşgul eder.

İkinci alamet kalpte belirir:
Allah korkusu taşıyan kul başkalarına karşı kalbinde düşmanlık, iftira ve kıskançlık barındırmaz. Çünkü kıskançlık iyilikleri mahveder. Nitekim Peygamberimiz  (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Ateş odunu nasıl yerse (yakarsa) kıskançlık da iyilikleri öyle yer (yok eder)” Bilesin ki, kıskançlık, kalp hastalıklarının başlıcalarından biridir ve bu hastalıklar da ancak ilimle ve iyi ameller işleyerek tedavi edilebilir.

Üçüncü alamet gözde belirir:
Allah korkusu taşıyan kul, haram yiyeceğe, haram içeceğe, haram giyeceğe (kısacası) haram olan hiçbir şeye bakmaz. Dünyaya aç ve muhteris gözlerle değil, ibret almak amacı ile bakar. Helal olmayan şeylerden bakışlarını uzak tutar. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v)   şöyle buyurur:
“Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur.”
 
 Dördüncü alamet karında belirir:
Allah korkusu taşıyan kul, karnına haram lokma sokmaz, çünkü haram lokma yemek ağır günahlardan biridir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor:
“İnsanoğlunun karnına haram bir lokma inince, lokma midesinde kaldığı sürece yerde ve göklerdeki melekler tekrar tekrar üzerine lanet yağdırırlar. O lokmayı hazmederken öldüğü takdirde varacağı yer cehennemdir.”
 
Beşinci alamet eller de belirir:
Allah korkusu taşıyan kimse, ellerini harama değil, Allah’ın rızasına uygun şeylere uzatır.

Altıncı alamet ayaklarda belirir:
Allah korkusu taşıyan kimse, günah işlemeye değil, Allah’ın emrine uygun ve onun rızasını kazandıracak işlere doğru yürür, alimlerle ve iyi amel işleyenlerle buluşmak gayesi ile adım atar.

Yedinci alamet amelde belirir:
Allah korkusu taşıyan kimse, ibadetini sırf Allah (c.c) rızası için yapar, riyadan ve münafıklıktan kaçınır, böylelikle Allah’ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerden  olur:
“Rabbinin katında ahiret, günahlardan korkanlar içindir.”[1]
[1] Zuhruf / 35.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com