Şans Topu Oynamak Günah Mıdır?

Günümüz dünyasında birçok kumar oyunu yasallaştırılmış ve bununla beraber de insanlar tarafından kumar olarak görülmeyerek oynanmaktadır. Ancak şans topu oynamak gibi haksız kazanç elde edilen tüm kumar oyunları Allah (c.c.) tarafından haram kılınmıştır. Yüce Allah, tüm kullarının rızkını belirlemiştir. Dünyaya geldiklerinde ise yine bu belirlenen rızkının ne üzerinde, ne de altında kazanabilirler. Bu nedenle kazanılan rızkın helal mi yoksa haram mı olduğu büyük bir önem konusudur. Allah-u Teala tüm kullarının dünya üzerinde emek sarf ederek ve bu emeğinin karşılığında rızkını kazanmayı emretmiştir. Hz. Ali (r.a.)’nin yaşadığı bir olay da bu konuyu anlamak için yardımcı olmaktadır.

Günün birinde Hz. Ali (r.a.), namaz kılmak için yanında devesi ile beraber mescide doğru yönelir. Orada duran işi boş bir kişiye bakar ve “Şu deveyi tutar mısın?” der. Adam kabul eder ve Hz. Ali (r.a.) mescide doğru girerken içinden, hizmetinin karşılığında o kişiye 2 dirhem altın vereceği niyetini geçirir. Mescide girer ve namazını kıldıktan sonra dışarı çıkar. Ancak bakar ki ne deve ne de devesini emanet ettiği kişi ortalıkta yok. Az biraz ilerledikten sonra devesini bulur. Ancak bu sefer de devenin sırtındaki eyer kayıp. Bunun üzerine ertesi gün çocuklardan birini deveye eyer alması için çarşıya gönderir. Çocuk eyer ile beraber geldiğinde Hz. Ali (r.a.) eyerin kendi eyeri olduğunu anlar ve sorar “Bu eyeri ne kadara aldın?”. Çocuk yanıt verir “2 dirhem altına aldım.”. Hz. Ali buradan şu çıkarıma varır; “Ben ona zaten 2 dirhem altın vermeyi niyet etmiştim. Ancak o beklemek ve helal kazanç elde etmek yerine hırsızlık yaparak haram kazanç elde etti.”

Bu kıssadan çıkarılacak sonuçta olduğu gibi Allah-u Teala’nın tüm kulları için belirlediği bir rızık miktarı vardır.  Ancak kulun bu kazancı nasıl sağladığı önemlidir. Şans oyunları günah mı, kumar oynamak günah mı gibi soruların yanıtını da bu şekilde açıklamış olduk. Allah, kolay para kazananların şeytanın amelleri olduğunu kullarına açıkça belirtmiştir. Şeytan amellerini yerine getirenlerin ise sürekli olarak huzursuz ve belalarla boğuşmak zorunda kalacağını da bildirmiştir.

Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de şans oyunları haram mı ya da kumar oyunları günah mı diye merak edenler için de şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” Maide Suresi, 90. Ayet.

“Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” Maide Suresi, 91. Ayet.

Maide Suresi 90. ve 91. ayetlerde şans topu oynamak günah mı sorusunun yanıtı açıkça görülebilmektedir. Allah (c.c.) kullarının selameti için kumar oyunlarını ve içkiyi haram kılmıştır. Kullarını şeytanın pis işlerinden gözetmek için bu şekilde öğüt vermiştir. Zira kumar ve içkinin sonunda da kişiyi hem bu dünyada, hem de ahirette belalar bırakmamaktadır.


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com